بایگانی

کودتا در میانمار! یک جنگ طبقاتی در میانمار در جریان است!

چالش مضاعف چپ: جنبش اعتراضی کنونی و مارکسیسم مارکس

پیشروی جنبش اعتراضی در گرو اتخاذ تاکتیک‌های مناسب است

جنبش اعتراضی و تئوری <انتخاب منطقی> رژیم، تیری که کمانه کرد

از اعتراضات سراسری مردم علیه گران شدن بهای بنزین و فساد حاکم پشتیبانی می‌کنیم!

یاداشت هائی پیرامون کالای استراتژیک و «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!

چرخش به چپ در جنبش‌های اعتراضی در ایران

جلیقه‌زردهای فرانسه و آینده اروپا

در شکنجه‌گاههای مخوف رژیم چه می‌گذرد!

از بازشناسی «حق اعتراض» به «ساماندهیِ» اعتراضات

دستگیرشده‏‌گان جنبش اعتراضی مردم باید بی درنگ آزاد شوند

پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و خیزش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران

نامه یکی از شرکت کنندگان در جنبش اعتراضی‎ به حسن روحانی

پشتیبانی فعالان حقوق زنان از جنبش اعتراضی مردم ایران

مروری کوتاه به مهمترین اعتراضات توده ای و کارگری در سال ٢٠١۶

بیانیه‌ی کنگره‌ی فدراسیون در همبستگی با مدافعان حقوق بشر در خطر

یونان به فرانکفورت آلمان رسید!