بایگانی

افق‌های ناروشن و همگرایی‌های موجود

آیا انقلاب دموکراتیک به رهبری متمرکز نیاز دارد؟

میرزا تقی خان فراهانی

ویرایش، فهرست نکاتی: شبه‌رازهای مگویی!، از قضیه امیرکبیری تا دلار ۴۰ هزارتومانی دروغین

میرزا تقی خان فراهانی

ده رهاورد ۱۰۰ روز جنبش اعتراضی، برخی از آثار کمی و کیفی

ایران متحد

صلح حقیان: چگونگی پارادوکس حق اللهی با حق الناسی؟!، انحطاط اخلاقی_اجتماعی سیاسی‌بازان در بین احتما …

صلح حقیان: بود و نبود یا بلاتکلیفی کاربردی راه حل خروج از وضعیت فعلی، حکومت فعلی-جنبش اعتراضی-خطر نا …

سه تشکل کارگری: اتحاد کارگران رمز مبارزه میدانی است!

سمبل ریشه پرچم ملی تاریخ ایران

جنگ اباطیل: خلاصه سر فصل‌ ۶ باطل جنبش مردمی درگیر در آنها!

جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از ج …

جنگ باطیل: درباره قیاس نابجا تعداد حاضران تظاهرات معترضان و موافقان حکومت آخوندی (ج.ا) و برخی نکات

جنبش اعتراضی را به جنبش تغییر تبدیل کنیم 

توصیه‌هایی در مورد چگونگی استقرار رهبری بر جنبش اعتراضی

رهبری سیاسی، لائیسیته و دموکراسی در جنبش ایران

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی بدون رهبری به جایی نمی‌رسد!

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت نهم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت هشتم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت هفتم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت ششم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت پنجم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت چهارم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت سوم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت دوم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت اول)

بیانیه انجمن صنفی معلمان مریوان در خصوص سخنان نماینده مریوان و سروآباد

کودتا در میانمار! یک جنگ طبقاتی در میانمار در جریان است!

چالش مضاعف چپ: جنبش اعتراضی کنونی و مارکسیسم مارکس

پیشروی جنبش اعتراضی در گرو اتخاذ تاکتیک‌های مناسب است

جنبش اعتراضی و تئوری <انتخاب منطقی> رژیم، تیری که کمانه کرد

از اعتراضات سراسری مردم علیه گران شدن بهای بنزین و فساد حاکم پشتیبانی می‌کنیم!

یاداشت هائی پیرامون کالای استراتژیک و «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!