بایگانی

جنبش اعتراضی را به جنبش تغییر تبدیل کنیم 

توصیه‌هایی در مورد چگونگی استقرار رهبری بر جنبش اعتراضی

رهبری سیاسی، لائیسیته و دموکراسی در جنبش ایران

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی بدون رهبری به جایی نمی‌رسد!

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت نهم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت هشتم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت هفتم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت ششم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت پنجم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت چهارم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت سوم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت دوم)

کورش عرفانی: جنبش اعتراضی و رهبری آن (قسمت اول)

بیانیه انجمن صنفی معلمان مریوان در خصوص سخنان نماینده مریوان و سروآباد

کودتا در میانمار! یک جنگ طبقاتی در میانمار در جریان است!

چالش مضاعف چپ: جنبش اعتراضی کنونی و مارکسیسم مارکس

پیشروی جنبش اعتراضی در گرو اتخاذ تاکتیک‌های مناسب است

جنبش اعتراضی و تئوری <انتخاب منطقی> رژیم، تیری که کمانه کرد

از اعتراضات سراسری مردم علیه گران شدن بهای بنزین و فساد حاکم پشتیبانی می‌کنیم!

یاداشت هائی پیرامون کالای استراتژیک و «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!

چرخش به چپ در جنبش‌های اعتراضی در ایران

جلیقه‌زردهای فرانسه و آینده اروپا

در شکنجه‌گاههای مخوف رژیم چه می‌گذرد!

از بازشناسی «حق اعتراض» به «ساماندهیِ» اعتراضات

دستگیرشده‏‌گان جنبش اعتراضی مردم باید بی درنگ آزاد شوند

پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و خیزش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران

نامه یکی از شرکت کنندگان در جنبش اعتراضی‎ به حسن روحانی

پشتیبانی فعالان حقوق زنان از جنبش اعتراضی مردم ایران

مروری کوتاه به مهمترین اعتراضات توده ای و کارگری در سال ٢٠١۶

بیانیه‌ی کنگره‌ی فدراسیون در همبستگی با مدافعان حقوق بشر در خطر