بایگانی

زنان بلوچی که آزادی را در گوشِ هم پچ‌پچ می‌کنند

خشونت کلامی سیستماتیک علیه زنان معترض

دگردیسی هویت ایرانی

اعتراض دیجیتال: کجا جواب می‌دهد و کجا خراب می‌کند

«و فواره‌های سبز ساقه‌های سبک‌بار شکوفه خواهد داد»؛ نگاهی به موسیقی و پرفورمنس‌های اعتراضی

توئیتر و گاز اشک‌آور: چگونه شبکه‌های اجتماعی اعتراضات را برای همیشه دگرگون ساختند

توقع پاسخ تماماً خشونت‌پرهیز از مردمان تحت ستم و سرکوب، بجاست یا نا‌بجا؟

زنان ایرانی در خط مقدم

جنبش‌های مقاومت مدنی چگونه حامیان حکومت را به رویگردانی از آن ترغیب می‌کنند

آیا اگر جنبشی ۳/۵ درصد از جمعیت را به خیابان‌ها بکشاند، حتماً پیروز خواهد شد؟

زنانی که نترسیدن را تمرین کرده‌اند: امید رضایی در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس از میان اعتراضات ایران

جنبش‌ها می‌پرسند: چگونه می توان «فضا» را تصاحب کرد؟

وقتی مشروعیت آسمانی جای مشروعیت مردمی را می‌گیرد جدال «حق» و «تکلیف»

از چرخه‌ی خشونت-سرکوب باید به سمت چرخه‌ی جنبش-گفتگو برویم

اصل برائت یا اماره مجرمیت؟چالش مبارزه اجتماعی علیه تجاوز با افشای نام

تجاوز را به دادگاه بسپاریم یا جنبش اجتماعی؟

آیا درون ماندگاری می‌تواند منازعات اجتماعی را توضیح دهد؟

واژه‌ی انعطاف‌پذیر طبقه

بمب خنده و ویروس عالمگیر کرونا

طبقه‌ی متوسط، تراژدی، اعتراض

سیاست مبارزاتی در زمانه‌ی پاندمی

کدام چشم‌انداز می‌تواند جامعه را از خطر واپسگرایی نجات دهد؟

در روش شناسی مبانی آزادی

در روش شناسی مبانی آزادی

چگونه اعتراضات معیشتی به جنبش اجتماعی تبدیل می‌شود؟

آصف بیات در مصاحبه با احمد العوفی: اسلامگرایی، پسااسلامگرایی و جنبش‌های اجتماعی

«حق اعتراض»، نقطه پیوند سیاست و جنبش اجتماعی

جنبش سبز، شکست بدنه اجتماعی در غیاب نمایندگان سیاسی

انقلاب اجتماعی مه ۶۸: جنسیت، آموزش، سیاست

جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه