بایگانی

روزی که کینه به ایران آمد

شلیک کور یا کشتار جمعی!

صدور کیفر خواست علیه لیلا واثقی به جرم جنایت علیه بشریت

دستگیری روح‌الله زم تهدید جدی آزادی بیان در عرصه بین‌المللی‌ست

مکان‌های دیجیتالی حافظه، بازمانده از گورهای جمعی تخریب شده‌ی کشتار ۶۷

دفاع علی رازینی از کشتار ۶۷

قزوین، شازده حسین، تعمیرگاه، سه شنبه بازار، جایگاه سوخت

میرحسین موسوی؛ انکار و توجیه کشتار ۶۷

سازمان ملل یک هیات تحقیق مستقل برای رسیدگی به کشتار ۶۷ تعیین کند

ناقض حقوق بشر: حسینعلی نیری

فاجعه سینما رکس آبادان: جنایت علیه بشریت

بیانیه چهار سازمان سیاسی در گرامی داشت قربانیان تابستان ۶۷: ما خواهان شناسائی کشتار زندانیان سیا …

شرکت‌های داخلی و خارجی در کلمبیا به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه می‌شوند

۷ آبان ۱۳۹۵ ـ چرا پاسارگاد؟

بعد از اعتراف به جنایت، محل گورهاى دسته جمعى را به خانواده ها نشان بدهید

دولت اندونزی به دلیل جنایت علیه کمونیست‌ها مجرم شناخته شد

حلب، گرنیکای ماست. و عده‌ای مشغول کف زدن برای نیروی هوایی نازی‌ها هستند.