بایگانی

برخی از جنایتکاران و آدمکشان معروف جمهوری اسلامی ایران

نگاهی به جنایات ۴۲ ساله جمهوری اسلامی

اثرگذاری متقابل سیاست و کرونا در ایران

صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!

همگی باید بروید: از جمهوری اسلامی تا اپوزیسیون فیک ۹۹ درصدی!

در اعتراض به احکام ظالمانه و برای جلوگیری از سرکوب، خفقان و جنایت بیشتر توسط حکومت اسلامی ایران و ب …

حمایت یا مجازاتِ کودکانِ فقرا!

 تحلیلی بر وضعیت تاسیس، تشکیل، تحکیم و تداوم جمهوری اسلامی ایران

دوراهه‌ی ناگزیر در بازار پول: سلب‌مالکیت از چه کسانی؟

اعلام کمپین سنگ‌های سکندری در ایران

  دولت جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم، پایان دهد

در این چهار دهه اندوه بار

نقشِ توهّمِ قُدسی بودن در ستم پیشگی جمهوری اسلامی ایران*

مسئله زبان و ضرورت تغییر قانون اساسی- محمدرضا هیئت

حکومت ایران به داعش شبیه است، ولی خود داعش نیست

سیامند معینی: در صورت هرگونه مداخله‌ی خارجی در ایران از رهیافت مختص به خویش برخوردار خواهیم بود

آیا زمان تغییر جمهوری اسلامی ایران فرارسیده است؟

تلاش بارزانی برای اتحاد احزاب شرق کردستان، با چه هدفی؟

جمهوری‌اسلامی الکتروشوک‌تراپی و درمان‌های اصلاحى همجنس‌گرایان را تکذیب کرد

ایست قلبی هاشمی و پایان دوران خاکستری

حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

  چرا فاجعه سینما رکس آبادان ،نخستین کار داعشی و القاعده ایی بزرگ بود و جهانیان باید بدان بپردازند.

جمهوری اسلامی، داعش، و گذشته ای که مزاحم است

محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی از محل دارایی های ب …

مأموریت احمد شهید تمدید شد

آزادی زنان در جمهوری اسلامی ایران(کارتون )

نه گاندی، نه گوارا

اجماع بر سر طرد

برآمد فرهنگ مقاومت از پائین و واکنش همدستان رژیم کشتار (نوشته ناصر پیشرو)

مذاکرات ژنو؛ همگرایی‌ها و واگرایی‌های داخل بلوک قدرت؛ علی افشاری