بایگانی

پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید

برآوردهای تخمینی باورمندان و ناباوران آیینی در ایران امروز

پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید

انقلاب مردمی ایرانیان و مبارزه در شرایط ظلمانی آچمز مصنوعی…

صلح

کلید قفل‌های نظام ج.ا داده شده، یا نظام ج.ا قفل‌هایش باز می‌کند یا فرومی‌پاشد

صلح حقیان: آخوندیسم چیست؟ و آنالیز تئوریک تا عملی، از برآمدن تا برکناری حکومت آخوندیسمی از ایران

سمبل ریشه پرچم ملی تاریخ ایران

جنگ اباطیل: در پاسخ به امثال سمپات‌های حکومت ظالم و فاسد و جنایتکار آخوندی (ج.ا)،اگر جمهوری اسلامی ن …

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیز …

در قانون اساسی پیچ و مهره ها جوری سفت شده که همه چیز برگردد به ولایت فقیه!

۴۱ سالگی؛ مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند! – محمد شوری

انتخابات چه مفهومی دارد؛وقتی مصلحت یک ملت در اختیاراین چندنفراست؟!!

ولایت فقیه ۴۰ سال است بر تابوت جمهوری نماز میت می خواند

حداقل يا حداكثر

تا فقه نشینان سرزمین پارس

گفتگوهای هفتگی (هفته اول آذرماه)