بایگانی

خیزش مردم ایران، انقلابی عظیم و تاریخی

اعتراض دبیر کل شبکه سراسری نمایندگان محیط کار انگلستان به سرکوب اتحادیه آزاد کارگران ایران

چشم‌انداز پیشاروی اوضاع اقتصادی و سیاسی در ایران 

بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا: آزادی فوری همه رفقای زن و مرد زندانی در ایران

بیانیه بیش از ۵۰۰ نفر از فعالین صنفی و اجتماعی و مدنی، خانواده‌های زندانیان و جانباختگان از ایران، …

آزمایش کرونا در اوین؛ اکثر تست شدگان مبتلا هستند، زندانیان سیاسی در صدر

جان زندانیان در خطر است نگذاریم عزیزانمان قربانی شوند

اطلاعیه پلاتفرم سندیکای کارگری سوئد

دو اطلاعیه از کانال مستقل کارگران هفت تپه

آخرین وضعیت پروین محمدی و سپیده قلیان

دستگیری پروین محمدی و جعفر عظیم زاده؛ تدام سرکوب و بگیر و ببند فعالین کارگری و اجتماعی

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

آتشی که اسماعیل بخشی برافروخت

برگزاری دادگاه تجدید نظر جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد

برگزاری دادگاه تجدید نظر جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی‌راد

پرسش و پاسخ با جعفر عظیم زاده پیرامون معیار تعیین حداقل مزد و ماده ۴۱ قانون کار

برای برچیدن احکام مسخره امنیتی علیه جعفر عظیم زاده و دیگر فعالین کارگری باید قاطعانه و متحد به میدا …

در حمایت از خواست آرش صادقی و دیگر زندانیان در حال اعتصاب غذا

دفتر دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی جعفر عظیم زاده را به زندان اوین فرا خواند

به بهانه حبس کردن کارگران طلبکار در قفس سگ ها

این هفته با حقوق بشر در ایران

جعفر عظیم زاده چیست؟!

جعفر عظیم زاده از بیمارستان آتیه مرخص شد

در حمایت از جعفر عظیم زاده و درخواست پایان اعتصاب غذای طولانی و دلاورانه اش

در پی افت شدید ضربان قلب، شرایط جسمانی جعفر عظیم زاده بسیار بحرانی است

زنده باد زندگی

جعفر عظیم زاده: به دلیل بی‌توجهی مسئولین دیگر به بیمارستان نمی‌روم

نامه معاون رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

نامه ی اتحادیه آزاد کارگران ایران به سازمان جهانی کار