بایگانی

جمال الدین خانجانی علیرغم هشدار پزشکان پس از انجام عمل قلب به اوین منتقل شد

سه شهروند بهایی در استان گلستان بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان منتقل شدند

وضعیت نامساعد جسمانی جمال‌الدین خانجانی، زندانی بهایی ۸۳ ساله؛ نه سال محرومیت از حق مرخصی

حمایت نماینده مجلس سوئد از جامعه بهایی ایران

شهروندان بهایی بازداشت شده به خاطر ارتباطات‌شان با مسلمانان بازجویی می‌شدند

انتقال عفیف نعیمی از رهبران جامعه بهایی ایران به بیمارستان

حتی اگر آب بخورید، براندازی نظام است

۲۳۸ سال حبس برای بهاییان گلستان، تاییدی مجدد بر فقدان استقلال دستگاه قضایی ایران

۱۰ نهاد حقوق بشری: اتحادیه اروپا مانع ۲۳۸ سال حبس‌ بهاییان گلستان شود

نسل کُشی در سکوت!

شورای حقوق بشر باید ماموریت گزارشگر ویژه ایران را تمدید کند

دست‌کم ۳۰ داوطلب بهایی در کنکور امسال با «نقص پرونده» مواجه شده‌اند

آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی با جمعی از فعالین بهائی کشور دیدار و گفتگو نمودند

ادعای عجیب آقای حجاریان علیه بهائیان! علی کشتگر

پنج سال زندان، بدون یک روز مرخصی