بایگانی

به ویران‌شهرِ استارتاپی خوش آمدید!

موش سای‌بورگی در کنترل انسان

کاربرد فناوری پیشرفته در کشاورزی نوین…. هلند؛ کشور کوچکی که جهان را تغذیه می‌کند

منتظر دنیای Deepfake باشید!

وسیله حمل و نقل انقلابی آینده، دو چرخ خواهد داشت و یک فرمان

هراس از تکنولوژی؛ از افسانه تا واقعیت

نگرانی‌های عمیق از توسعه فناوری جدید هوش مصنوعی که قادر است گرایش جنسی را تنها از روی عکس با دقت با …

«کسانی که دوستان فیسبوکی بیشتری دارند، بیشتر عمر می‌کنند»

گذر از سرمایه داری به نظم نوین

تکنولوژی اینترنتی و تغییر هویت و اومانیسم در جامعه

چرا و چگونه تکنولوژی اهمیت می‌یابد؟

طوفان اطلاعاتی ما را خواهد برد: گفت‌وگو با ناصر فکوهی

شهر در دست عابران تبلت به دست

فیس‌بوک شخصی شما به ارث می‌رسد

چرا باید از گوگل هراس داشت؟

تکنولوژی؛ شادی آفرین یا پر استرس؟

علم، تکنولوژی، و چشم انداز حذف کار

پولِ ممکن و ماشین‌های ناممکن؛ آلف هورنبورگ، ترجمه مانیا بهروزی

گام بسیار مهم گوگل در کمک به کاربران ایرانی