بایگانی

کنگره آمریکا اختیار اعلام جنگ علیه ایران را از ترامپ گرفت

سرنوشت طنز اتمی پس از یک‌ سال ‌و‌ نیم!

«رویدادهای ایران در سالی که گذشت»*

کودتای بیت

هشدار: خلاء استراتژی در ایران: “خامنه ای حرف خودش را می زند؛ روحانی کار خودش را می کند”. مردم دا …

آقای روحانی اینجا رودس است؛بپر

استیصال مراجع قم، اختگی مداحان، سکوت مطهری، حقوق دلواپسان و شعبدۀ تفرقۀ خامنه ای!

برجام و من…!

خامنه ای در سراشیب برجام: هواداران مشروعیت ساز راضی و قانع نمی شوند!

مسائل پنجگانه دولت یازدهم

خط و نشانهای خامنه ای برای کیست

اما و اگرها پس از توافق

هزاران زمینه براى سرمایه‌گذاری و سود بردن وجود دارد

” به بهانه انتقاد وزیر اطلاعات از مخالفان توافق هسته ای تا خدایگان قدرت و شمشیر شورای نگهبان “

۴۴ روشنفکر جهان: حمایت از توافق هسته‌ای و درخواست آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران

اوباما شاخ غول را شکست: نئوفاشیست را در امریکا و تئوفاشیست را در ایران! جهان بسوی صلح.

دو خار در پای اوباما دو خار در پای اوباما

پاسخ عقلانی حزب الله و بسیج به خامنه ای: تسلیم و پرخاش توأمان به امریکا؛ فقط از یک رهبر تمام شده برمی …

توافق وین، موافقان و مخالفان / اعظم رحیم بیگزاده

«اپوزیسیون ایران، یهودی‌تر از خاخام‌ها»

اظهارات ضد کمونیستی خامنه ای برای هراساندن جامعه است نه چیز دیگر

چکیدۀ حرف شریعتمداری این است : حضرت آقا هم بی عرضه و هم منافق است. چون هم شکست خورده و هم ما را دور زده …

و اما آقای مهدی خلجی عزیز؛ خامنه ای و نتانیاهو هردو بر روی دیوار مخروبۀ ایران یادگاری می نویسند!

در حسرت «سگ اصحاب کهف»!

کنشگران زن و توافق هسته‌ای / مینا اعتقادی

چامسکی: ادعاهای مربوط به تهدید ایران ساختگی است

حقوق بشر، بازیچه دست قدرت های سلطه گر!

توافق هسته ای وین فقط موافقان خامنه ای را جر نداده؛ بلکه مخالفان او را هم جر داده است!

منصف باشیم و به مؤمنان حزب اللهی حق بدهیم. آنان از سوی خامنه ای دُور خورده اند و خیانت دیده اند!

نگاهی طبقاتی به توافق هسته‌ای