بایگانی

بحران نه استثناء که قاعده است!-به مناسب فاجعه کشتارسیل در آلمان

حجاب بزرگترین اولویت دولت رئیسی؟!

پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم«انتخاباتی»

تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران

پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم «انتخاباتی»

کابوس بازگشت مجدد ترامپ! بحران جهانی انتقال و خطوط عمده عبور از آن!

زمانی برای سرمستی و سرخوشی خامنه‌ای!

تحریم کوبنده استان تهران و بخصوص شهر تهران، و پیشرو بودن زنان در تحریم!

به مناسبت برکشیدن نام رئیسی از صندوق: آیا این لقمه بزرگ در گلوی رژیم گیر خواهد کرد؟

آن چیز مهمی که خامنه ای عامدانه از آن سخن نگفت؟!

محل واقعی منازعه کجاست؟

نظریه «دولت‌های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه‌داری واقعا موجود دارد؟

انقلاب بدون تاریخ یا تاریخ بدون انقلاب؟!

وقتی «گربه» مجبور می‌شود پنجول بکشد! و تضادهای درونی رژیم وارد مدار جدیدی می‌شود!

از غار افلاطون تا تونل زمان! ایجاب و نفی جنبش‌ها در نزد آلن بدیو و تناقضات – ۲

حکم مضحک خامنه‌ای: در دهه فجر برسر در هرخانه‌ای پرچم جمهوری اسلامی بزنید!

ایجاب و نفی جنبش‌ها در نزد آلن بدیو و تناقضات- بخش اول

غلیان بحران انتقال قدرت در آمریکا، و بسامدهای آن در رژیم ایران!

تغییرقانون اساسی نظام به شکل خزنده و پراگماتیستی!

رمززدائی از عجله بیش از حد رژیم در اعدام روح الله زم و فریب وی تا واپسین دم!

بازتکثیر: به مناسبت بزرگداشت محمدملکی که تا واپسین دم از مبارزه علیه استبداد و برای آزادی باز نایست …

خامنه‌ای و گشودن جعبه پاندورای حکمرانی سپاه!

مشخصات جهان پساترامپ؟ و پارادایم دولت های خدمات اجتماعی ترازنوین؟

انتخابات آمریکا و شش مانع مهم پیشروی ترامپ!

آیا با اهرم دولت می توان به سکولاریزاسیون حداکثری نائل شد؟

در نقدیک رویکرد: از آرمانشهر«سکولاریزم حداکثری» تا نفی آزادی‌های بی قید و شرط عقیده و بیان!- بخش او …

بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن

کشتار تابستان ۶۷ و بیرون زدن دم خروس و قسم حضرت عباس حامیان میرحسین موسوی!

«نرمش قهرمانانه تازه» و بازی‌های کوچک و بزرگ

سکانس دوم نبرد آمریکا با شورای امنیت سازمان ملل و ادعای آغاز «فصل جدیدی» در روابط ایران و آژانس!

گسترش جنبش کارگری و ویژگی‌های آن؛ آیا واردنقطه عطف تازه‌ای شده‌ایم؟

نگاهی فشرده به شکست قطعنامه آمریکا و پی آمدهای آن