بایگانی

آیا با اهرم دولت می توان به سکولاریزاسیون حداکثری نائل شد؟

در نقدیک رویکرد: از آرمانشهر«سکولاریزم حداکثری» تا نفی آزادی‌های بی قید و شرط عقیده و بیان!- بخش او …

بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن

کشتار تابستان ۶۷ و بیرون زدن دم خروس و قسم حضرت عباس حامیان میرحسین موسوی!

«نرمش قهرمانانه تازه» و بازی‌های کوچک و بزرگ

سکانس دوم نبرد آمریکا با شورای امنیت سازمان ملل و ادعای آغاز «فصل جدیدی» در روابط ایران و آژانس!

گسترش جنبش کارگری و ویژگی‌های آن؛ آیا واردنقطه عطف تازه‌ای شده‌ایم؟

نگاهی فشرده به شکست قطعنامه آمریکا و پی آمدهای آن

تکذیب حکم اعدام یا حرکت با چراغ خاموش؟ گذر از تعادل لرزان و شکننده کنونی!

تکذیب حکم اعدام یا حرکت با چراغ خاموش؟

کرونا و کشتار و جنایتی که رژیم ایران درحال ارتکاب آن است!

سه نکته پیرامون پیمان ۲۵ ساله ایران و چین

تا این جا یک به هیچ به نفع جنبش! هشتک اعدام نکنید و افرایش هزینه اعدام

حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز و پوسیدگی رژیم!

جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه!

آگامبن، و دامگه دوگانه کاذب جهان آنالوگ و دیجیتال

ترامپ انجیل بدست علیه معترضین خط و نشان می‌کشد: پایان بحران یا شروعی تازه برای آن!

کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی

سه‌شنبه بزرگ!

دولت‌های خودکامه و هوشمند نوین!

شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران و نقش فاجعه‌بار رژیم

ضرورت فراروی از دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در «انتخابات»

تحریم «انتخابات» و تلخکامی فرخ نگهدار!

«حلال زادگی» شاخص تمدن بزرگ اسلامی!

پنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمن!

تنور سرد نمایش انتخاباتی رژیم و رویکرد تحریم گسترده آن دو سر یک معادله واحد!

برگزیت: پایان بحران یا آغازی تازه در آن؟

پیرامون نمایش «معامله قرن» وقتی نمایش و بازنمائی جایگزیندواقعیت می‌شود!

دوره قبض قدرت، بحران بازتولید و تناقض خفه کننده!

صدا و سیما

«کودتای» رئیس قوه قضائیه برای بسط انحصار صدا و سیما به عرصه مجازی و پی نوشت روحانی!

آکسفام: مردم می پرسند که آیا میلیاردرها (به عنوان میلیاردر) باید وجود داشته باشند یا نه؟