بایگانی

انقلاب بدون تاریخ یا تاریخ بدون انقلاب؟!

وقتی «گربه» مجبور می‌شود پنجول بکشد! و تضادهای درونی رژیم وارد مدار جدیدی می‌شود!

از غار افلاطون تا تونل زمان! ایجاب و نفی جنبش‌ها در نزد آلن بدیو و تناقضات – ۲

حکم مضحک خامنه‌ای: در دهه فجر برسر در هرخانه‌ای پرچم جمهوری اسلامی بزنید!

ایجاب و نفی جنبش‌ها در نزد آلن بدیو و تناقضات- بخش اول

غلیان بحران انتقال قدرت در آمریکا، و بسامدهای آن در رژیم ایران!

تغییرقانون اساسی نظام به شکل خزنده و پراگماتیستی!

رمززدائی از عجله بیش از حد رژیم در اعدام روح الله زم و فریب وی تا واپسین دم!

بازتکثیر: به مناسبت بزرگداشت محمدملکی که تا واپسین دم از مبارزه علیه استبداد و برای آزادی باز نایست …

خامنه‌ای و گشودن جعبه پاندورای حکمرانی سپاه!

مشخصات جهان پساترامپ؟ و پارادایم دولت های خدمات اجتماعی ترازنوین؟

انتخابات آمریکا و شش مانع مهم پیشروی ترامپ!

آیا با اهرم دولت می توان به سکولاریزاسیون حداکثری نائل شد؟

در نقدیک رویکرد: از آرمانشهر«سکولاریزم حداکثری» تا نفی آزادی‌های بی قید و شرط عقیده و بیان!- بخش او …

بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن

کشتار تابستان ۶۷ و بیرون زدن دم خروس و قسم حضرت عباس حامیان میرحسین موسوی!

«نرمش قهرمانانه تازه» و بازی‌های کوچک و بزرگ

سکانس دوم نبرد آمریکا با شورای امنیت سازمان ملل و ادعای آغاز «فصل جدیدی» در روابط ایران و آژانس!

گسترش جنبش کارگری و ویژگی‌های آن؛ آیا واردنقطه عطف تازه‌ای شده‌ایم؟

نگاهی فشرده به شکست قطعنامه آمریکا و پی آمدهای آن

تکذیب حکم اعدام یا حرکت با چراغ خاموش؟ گذر از تعادل لرزان و شکننده کنونی!

تکذیب حکم اعدام یا حرکت با چراغ خاموش؟

کرونا و کشتار و جنایتی که رژیم ایران درحال ارتکاب آن است!

سه نکته پیرامون پیمان ۲۵ ساله ایران و چین

تا این جا یک به هیچ به نفع جنبش! هشتک اعدام نکنید و افرایش هزینه اعدام

حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز و پوسیدگی رژیم!

جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه!

آگامبن، و دامگه دوگانه کاذب جهان آنالوگ و دیجیتال

ترامپ انجیل بدست علیه معترضین خط و نشان می‌کشد: پایان بحران یا شروعی تازه برای آن!

کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی

سه‌شنبه بزرگ!