بایگانی

سخنی پیرامون صورت‌بندی عمومی جنبش و نقش «طبقه متوسط»

امان از« دازاین» انسان ها!

یادداشت پنجم و یک جمع بندی از هفت روزی که ایران را تکان داد!

یادداشت روزچهارم: فرمان سرکوب و تشدیدمقاومت! نبردی که حول قلمروزدائی و قلمرزائی توسط قیام و جنبش جوانان در جریان است!

یادداشت روز سوم: ورود جنبش به فاز دوم و چالش‌های پیشاروی آن

یاداشت هائی پیرامون کالای استراتژیک و «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!

نسبت «دازاین» انسان و «دازاین» حیوان در دو پرده!

به بهانه قتل ابوبکر بغدادی: قلمرو«غیرقانونی و هاشور زده» خشونت [تروریسم] و قلمرو«هاشور نزده و قانونی» خشونت!

پارادوکس روندهای توسعه ناموزون در چین و چشم انداز؟

بن بست و فازجدید و خطرناک بحران!

آن چه که پیرامون جمع بندی نشست سازمان ملل (در موردایران) می توان گفت

لرزه و پس لرزه های حمله پهبادی-موشکی به قلب بازارجهانی نفت و کودتای فقیهانه!

تله دوگانه کاذب «شوراهای سراسری و مجلس مؤسسان»!

چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»

سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی!

خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی!

شکار جاسوسان یا نمایش اقتدار کاذب؟

توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!

دو درس یک نئولیبرال وطنی از شکست سیریزا

آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه‌ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟

به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی: نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!

ظهورفوکویامای دوم و این بار از نوع آسیائی!

اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!

نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند!

مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!

نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع!

به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!

دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!

چهلمین سالگرد انقلاب بهمن در سه پرده!

وعده‌های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرز نشست!