بایگانی

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

هابرماس، جنگ غزه و تناقض در رویکرد

برآمد چپ اجتماعی و نگرانی‌های مشترک

از سیمارکس تا سریال های مسموم سازی دختران مدرسه و دانشگاه/هدف از تاکتیک هراس افکنی

بیانیه تازه میرحسین موسوی و شبیخون خیزش انقلابی به صفوف اصلاح طلبان!

۹ نکته در نقد وکالت‌خواهی و ادعای رهبری اپوزیسیون

جامعه نمایشی و بازنشسته کردن چپ!

نسبت جامعه واقعی و جامعه نمایشی

یک به صفر به‌سودجنبش!

دو بیانیه مهم کارگری، در راستای اعتصاب سراسری و تقویت قدرت دوگانه

دو بیانیه مهم کارگری! در راستای اعتصاب سراسری و تقویت قدرت دوگانه

نگاهی پیرامون امکان «اصلاح و انبساط» رژیم، و برخی نقاط آسیب‌پذیر انقلاب زن، زندگی، آزادی و مختصات …

آیا با «مارگارت تاچر» جدیدی مواجه‌ هستیم؟ و اگر آری، رسالت آن؟ آیا برگ انجیری برای دموکراسی انگلست …

سوسیالیسم در قرن بیست‌ویکم، مختصات بحران حاکم بر جهان، ریشه‌ها و صورت‌بندی آن (بخش نخست)

ترومای «بازگشت سلطنت»، و حکمت دخیل بستن رضا پهلوی به‌سپاه‌ پاسداران!

معمای مذاکرات هسته‌ای و جهانی سرگشته از آن!

رسانه‌ها و آگاهی کاذب

شش محور صورت بندی مبارزه ضداستبدادی و دخیل در ماهیت خروجی و دموکراتیک آن و توضیحاتی پیرامون چند انت …

بدیلی که جمشیدبرزگر مژده می‌دهد! بن بستی که زیدآبادی با آن مواجه می‌شود! و سکوت پرسش برانگیز یک کنش …

بدیل‌سازی، فقرکنش، درس‌های انقلاب بهمن و چه نبایدکردهای آن!

سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب!-بخش دوم

سه نکته ناقابل در باره عرایض آقای ایرج مصداقی!

دلالت‌های یک گفتمان جامعه محور ؟

چگونه می‌توان در سمت درست تاریخ ایستاد؟

سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب! (بخش اول)

جهان و بحران زایشی که بربریت و رهائی در دوسوی آن صف آرائی کرده‌اند! (بخش اول)

بحران اوکراین و چپ صاعقه زده!

نکاتی فشرده حول اوضاع حساس و خطرناک کنونی در جهان، به همراه یک گفتگو پیرامون ‌آن

بحران دولت-ملت‌ها و دمیدن سرنا از دهان گشادش!

گفت‌وگو: انقلاب بهمن، چالش‌ها و پرسش‌های پاسخ نگرفته!