بایگانی

نظری به یادداشت آقای ” حسین عرب ” بر سه مقاله من

آرزوهای بر باد رفته ” علیجناب نوری زاده ” و عقب نشینی های ” آمریکا ” از منطقه !

جهان و مردم ایران در مقابل روحانیت ولایی و حزب اللهی ها به بن بست رسیده اند

سئوالهای بی پاسخ در برکناری ” عزیز جعفری ” . ” فرمانده سابق ” سپاه حفاظت ” کجاست ؟

و بدینسان “ترامپ” و ” رضا پهلوی ” به دام ” اطلاعات سپاه ” افتادند !

تحلیلی بر “خروج نیروهای ” آمریکا ” از سوریه آیا ” ترامپ ” از ” افغانستان ” و ” سوریه ” خارج می شو …

” روحانیت در مذهبی ترین کشور، خدا را کشت ” در ایران امروز ، خدا مرده است ، ایران چهار نعله بسوی …

” علی علیزاده ” و مقایسه ” خمینی ” ،” ناخدای جهل ودیکتاتوری ” با ” مصدق ” ، ” خدای آگاهی و آزادی …

نگاهی دوباره به” ۲۸ مرداد ” ۱۳۳۲″ سیاهترین روز تاریخ معاصر ایران و درسهایی که از آن باید گ …

“خامنه ای و اشتباهاتش ” : ۱- برجام و معامله با آمریکا برای گسترش جنگهای منطقه ای در عراق و سور …

تظاهرات به حق مردم سرکوب شد ، اما آتش زیر خاکستر نهفته است ، این بار باز خواهیم گشت و انقلابی برپا …

آقای روحانی نه تنها آمریکا که ” روحانیت همدست کودتاگران ” نیز باید پاسخگوی خیانت خود در ۲۸ مرداد ب …

گزارش وضعیت شهرها ، اعتراضات و جو امنیتی حاکم بر خیابانها دوشنبه ۱۵/۰۵/۱۳۹۷-۰۶/۰۸/۲۰۱۸

دو کبوتر اسلام و باز سازی عشقی آسمانی

بر اساس اسناد سازمان “شفافیت مالی آمریکا ” مسیح علی نژاد “برای راه اندازی چهارشنبه های سفی …

مقدس باد نام کار ، مقدس باد نام انسان ، مقدس باد نام مردم ایران ، در ایران فردا هیچ «خدایی» در آسمان …

سایه شوم ” فقاهت ” و ” سلطنت ” ، ” ولی فقیه ” و ” ولی عهد ” دو جرثومه فساد سیاسی …