بایگانی

«مخفی‌کاری هنگام رابطه جنسی» مصداق تجاوز است

آشفتگی در سطح یا ریشه‌یابی سازماندهی شده؟ (نقدی به جنبش “من هم” در ایران)

آزار دیده جنسی چه باید بکند؟گفت و گو با شهرزاد پور عبدالله

نکاتی درباره عدالت ترمیمی در موضوع تجاوز جنسی

گزارش جامع و تکاندهنده از زندان شیبان اهواز – قتلگاه زندانیان سیاسی

گزارش جامع و تکاندهنده از زندان شیبان اهواز – قتلگاه زندانیان سیاسی

روایت‌هایی از زنان کارتن خواب در مورد تجاوز و تعرض جنسی

وقتی شخصی سیاسی نمی‌شود «من هم؛ جنگی برای زنان یا میان زنان؟» وقتی شخصی سیاسی نمی‌شود

مردان چطور می‌توانند به زنان در روند بهبودی پس از تجربه خشونت جنسی کمک کنند؟

آزاردیدگان را در مواجهه دوباره با ترومای آزار تنها نگذاریم

چرا با «اعدام» مخالفیم؟

تارانا بورکه می‌گوید #من _هم باید بر جماعت‌های حاشیه‌ای متمرکز شود

باور به روایت آزاردیدگان

مبارزه بومی با خشونت علیه زنان

ما و جنبش #Me_too

به‌وقتِ خون

جزئیات تکان دهنده پرونده کیوان الف | تجاوز به ۳۰۰ دختر؛ فقط ۳۰ شکایت

نفی اصل برائت در مبارزه با تجاوز و آزار جنسی به فاشیسم راه می‌برد

جنبش “من نیز” در ایران

دومین تجاوز

تقریبا هیچ‌کس به دروغ، متهم به تجاوز نمی‌شود

گزارشی تحقیقی از شش‌رنگ درباره آمار خشونت به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران

بیش از ۴۲ درصد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تحت آزار جنسی و تجاوز قرار دارند

درباره‌ی امکان همبستگی در مواجهه با روایت‌های آزار و تجاوز جنسی

در کارزار “#من‌هم” صدای قربانیان خاموش باشیم

از من نپرس چرا بعد از این همه سال، از من بپرس تاریخ تجاوز را چه کسی روایت می‌کند!

از ویدیوی محسن نامجو چه چیزی دستگیرمان می‌شود؟ یک دفاع مردانه تمام‌عیار

تعرض‌های جنسی، فریادگران، بی‌صدایان (با محوریت اِعمال تجاوز در سیاست‌های کالایی‌سازی آموزش)

چرا درباره یک تجاوز حرف زدم و درباره دیگری سکوت کردم؟

در ستایش تجربه گرایی زنان نسل جدید و قدیم: داستان هایی از “زنان” نسل من

چرا مردان تجاوز می‌کنند؟

چطور درباره تجاوز بنویسیم