بایگانی

مراسم سینه و زنجیر زنی برای عباس معروفی

عبه سیاه سینما رکس آبادان؛روایت نویسنده که خود شاهد یود!

جعبه سیاه سینما رکس آبادان؛روایت نویسنده که خود شاهد بود!

تعطیلی روزنامه سلام

استمرارتبانی سکوت! (بازخوانی تعطیلی روزنامه سلام و زندانی شدنم در عصر پنج شنبه ۱۷تیر۱۳۷۸)

ژیار گل و بی بی سی در تحریف حقایق دهه ۶۰ و شرکت هزاران زندانی در جوخه های اعدام

فیلم مستند بی بی سی در باره قطب زاده؟!

نقاب بر چهره معترض‌ها

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

قاطعیت شاهزاده رضا پهلوی در تصفیه استمرارطلبان رسانه‌ای

پاسخ هایی خودمانی به حسین باستانی و علی مطهری درباره احمدی نژاد!-۱

یک سال بعد از اعدام مهدی_هاشمی مرا ترور کردند حسن صبرا(سردبیر الشراع)از افشاکنندگان مک فارلین از:محمد شوری

یک سال بعد از اعدام مهدی هاشمی مرا ترور کردند حسن صبرا(سردبیر الشراع)از افشاکنندگان مک فارلین

نامۀ سرگشادۀ اهل قلم و فرهنگ افغانستان، ایران و تاجیکستان در اعتراض به تغییر نام بی‌بی‌سی افغانست …

“فاصله ترنس‌های ایرانی با گفتمان جنبش جهانی؛ پاسخی به دو نقد بر پرگار “تراجنسی چیست؟”

رسانه‌های فارسی‌زبان خارج و انتظارات از آن‌ها

آیا فرسته ی روسیه در آنکارا، به دستور اردوغان کشته شد؟

میراث مشروطه برای ما چیست؟

شکنجه(ی) مجاز

اعتراض نامه یِ شماری از زندانیانِ سیاسی ایران به دولتِ بریتانیا :«حاکمیتِ ملیِ» ایران مطلقاً تقسیم …

اندر احوالات من(۱۰)…دولت سایه و…

هراس بی بی سی از نفوذ رسانه های ضد غربی

گفت‌وگوی برنامه‌ هاردتاک بی‌بی‌سی با «ایلان پاپه» مورخ اسرائیلی و استاد سابق دانشگاه حیفا

تظاهرات در لندن در اعتراض به نحوه پوشش اخبار غزه از سوی بی‎بی‎سی

ایران برگ‌های برنده خود در عراق را از دست می‌دهد – احمد هاشمی

سفر روحانی به ترکیه و بازی با کارت سوریه

کارمند‌بی‌بی‌سی‌فارسی‌درحوزه‌علمیه‌قم

نقش قومیت، مذهب و مهاجران در انتخابات ترکیه، احمد هاشمی

از خودبیگانگی ملّی و مسئولیت‌ناپذیری تاریخی، الاهه بقراط

مشکل ما «حافظه تاریخی» نیست