بایگانی

عبه سیاه سینما رکس آبادان؛روایت نویسنده که خود شاهد یود!

جعبه سیاه سینما رکس آبادان؛روایت نویسنده که خود شاهد بود!

تعطیلی روزنامه سلام

استمرارتبانی سکوت! (بازخوانی تعطیلی روزنامه سلام و زندانی شدنم در عصر پنج شنبه ۱۷تیر۱۳۷۸)

ژیار گل و بی بی سی در تحریف حقایق دهه ۶۰ و شرکت هزاران زندانی در جوخه های اعدام

فیلم مستند بی بی سی در باره قطب زاده؟!

نقاب بر چهره معترض‌ها

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

قاطعیت شاهزاده رضا پهلوی در تصفیه استمرارطلبان رسانه‌ای

پاسخ هایی خودمانی به حسین باستانی و علی مطهری درباره احمدی نژاد!-۱

یک سال بعد از اعدام مهدی_هاشمی مرا ترور کردند حسن صبرا(سردبیر الشراع)از افشاکنندگان مک فارلین از:محمد شوری

یک سال بعد از اعدام مهدی هاشمی مرا ترور کردند حسن صبرا(سردبیر الشراع)از افشاکنندگان مک فارلین

نامۀ سرگشادۀ اهل قلم و فرهنگ افغانستان، ایران و تاجیکستان در اعتراض به تغییر نام بی‌بی‌سی افغانست …

“فاصله ترنس‌های ایرانی با گفتمان جنبش جهانی؛ پاسخی به دو نقد بر پرگار “تراجنسی چیست؟”

رسانه‌های فارسی‌زبان خارج و انتظارات از آن‌ها

آیا فرسته ی روسیه در آنکارا، به دستور اردوغان کشته شد؟

میراث مشروطه برای ما چیست؟

شکنجه(ی) مجاز

اعتراض نامه یِ شماری از زندانیانِ سیاسی ایران به دولتِ بریتانیا :«حاکمیتِ ملیِ» ایران مطلقاً تقسیم …

اندر احوالات من(۱۰)…دولت سایه و…

هراس بی بی سی از نفوذ رسانه های ضد غربی

گفت‌وگوی برنامه‌ هاردتاک بی‌بی‌سی با «ایلان پاپه» مورخ اسرائیلی و استاد سابق دانشگاه حیفا

تظاهرات در لندن در اعتراض به نحوه پوشش اخبار غزه از سوی بی‎بی‎سی

ایران برگ‌های برنده خود در عراق را از دست می‌دهد – احمد هاشمی

سفر روحانی به ترکیه و بازی با کارت سوریه

کارمند‌بی‌بی‌سی‌فارسی‌درحوزه‌علمیه‌قم

نقش قومیت، مذهب و مهاجران در انتخابات ترکیه، احمد هاشمی

از خودبیگانگی ملّی و مسئولیت‌ناپذیری تاریخی، الاهه بقراط

مشکل ما «حافظه تاریخی» نیست