بایگانی

روابط ایران و چین و توافق ۲۵ ساله

تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین، دریچه ای رو به آگاهی

معامله‌ی ایران و چین و ناروائی رژیم جمهوری اسلامی

قرارداد با چین کمونیست، ترفند رژیم اسلامی ایران برای توسعه‌طلبی

تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله چین و ایران: گفتگو با بهرام رحمانی

روایات مختلف از ترکمانچای چینی

به چه باید اعتراض کرد؟ در حاشیه توافقنامه بین چین و جمهوری اسلامی

در باره «برنامه همکاری جامع ایران و چین»

اعتراض هنرمندان ایرانی به یک قرارداد «نامشروع»

دروغ پشت دروغ در مورد قرارداد ۲۵ ساله و نگرانی و اعتراض بر حق مردم!

دونالد ترامپ و شی جین پینگ، چگونه جهان را دو قطبی کردند؟

قرارداد ۲۵ ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال و نابودی صیادان ایرانی

اهم رئوس توافقنامۀ ایران و چین

جمهوری اسلامی و عثمان سولون

مخالفت با توافقنامه ۲۵ ساله چین و ایران از کدام منظر؟ از موضع راست یا چپ؟

قرارداد ایران و چین: راهکار کوتاه مدت برای یک مشکل درازمدت – کورش عرفانی

برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: تقاضای تحت الحمایگی رژیم ورشکسته‌ی ایران از دولت چین

هیاهوی توافق راهبردی ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین

تفاهم نامه یا تکرار ترکمنچای؟

قرارداد ٢۵ ساله با چین؛ باید عزای عمومی اعلام شود

توافق ۲۵ ساله با چین یا تهران‌چای؟!

توافق ۲۵ ساله با چین یا تهران‌چای؟!

نزدیکی ایران به چین، تقویت تمامیت‌خواهی حاکم

نامه سرگشاده در ارتباط با قرارداد ۲۵ ساله ایران – چین

در باب تفاهمنامه راهبردی بین ایران و چین

لایحه اعتراضی تفاهمنامه ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین‎

سه نکته پیرامون پیمان ۲۵ ساله ایران و چین

تصاویری از «گردهمایی در اعتراض به معاهده استعماری ننگین ۲۵ ساله ایران و چین» – برلین

دیدن آقا در ماه

معاهدۀ ایران و چین روی محور جادۀ ابریشم جدید

آیا قرارداد ۲۵ ساله با چین می‌تواند برون‌رفتی برای حکومت ایران باشد؟

آیا قرارداد ۲۵ ساله با چین می‌تواند برون‌رفتی برای حکومت ایران باشد؟

قرارداد احتمالی با چین: جوانب مثبت، منفی، خنثی