بایگانی

براندازی صورت مسئله روز ایران

براندازی و جایگزینی

چرا ایران در بدترین و تاریکترین لحظه تاریخ خود قرار دارد؟

براندازی صورت مسئله روز ایران

براندازی صورت مسئله روز ایران

«حمایت حداکثری از ملت ایران» یعنی چه؟

مستند کارنامه شاهزاده رضا پهلوی:‌ براندازی

حمایت نکردنِ هنرمندانِ ایرانی از اعتراضاتِ مردم

حمایت نکردنِ هنرمندانِ ایرانی از اعتراضاتِ مردم

تاثیر هشتگ در سرنگونی جمهوری اعدام اسلامی

تاریخِ بعد از امروز – شماره شش

مذاکرات برجام به دولت رئیسی موکول شد

تاریخِ بعد از امروز – شماره دو

صدارت – تصمیم به تحریم و یا مشارکت در «انتخابات» نمایانگر سرنوشت خواهد بود

پاسخ سئوال”کدامیک را باید براندازی کرد: دین یا قدرت!؟”

کدامیک را باید براندازی کرد: دین یا قدرت!؟

براندازی جمهوری اسلامی یا اسلام؟

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

قبض و بسط “براندازی تا براندازی”

فروپاشی حکومت الله” واقعیت یا خوش خیالی؟

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۳)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴د …

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۲)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴د …

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۱)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴د …

صدارت – بکار بردن روشهای موفقیت‌آمیز تحریم نمایش انتخابات ۲اسفند۱۳۹۸ برای گذار خشونت‌زدا از رژی …

صدارت :آخرین گفتگوها با هموطنان، قبل از تحریم خیابانها برای تحریم انتخابات۲اسفند

صدارت : جنبش تسخیر خیابانها تا ۲اسفند۱۳۹۸ و جنبش فعال تحریم «انتخابات» با تحریم خیابانها در ۲اسفند …

صدارت : جنگی که همه ما می‌توانیم در آن با پیروزی شرکت کنیم، جنگ روانی «مادر همه جنگ‌ها» است.

۱۷دی کشف حجاب؛ کلاه برداشتیم، روسری گذاشتیم!

بر سر سه راهی روش مبارزه: خشونت؟ عدم خشونت؟ خشونت زدایی؟

طنز تلخ این روزها!

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – جنبش آبان۱۳۹۸- نقش خشونت در خاموشی جنبش‌ها

توهین مدیرکل شورای مدیریت گذار به ٩٩ درصد اپوزیسیون

گفتگوی آقای بنی صدر و علی صدارت -معضلات دنیای امروز، و راه‌حل‌ها، با نگرشی به مالکیت