بایگانی

ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد!

ولایت فقیه؛ یعنی حکومت ایدئولوگ‌ها!

یک نفر نمی تواند بر 35 میلیون نفر حکومت کند و این تجربه نباید تکرار شود (ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است!) شماره 15

یک نفر نمی تواند بر ۳۵ میلیون نفر حکومت کند و این تجربه نباید تکرار شود (ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کم …

اسلام ولایت فقیه؛ بدعتی که این آقا را بیزار کرده، ولی نمی گوید! [این یک داستان واقعی ست]

اسلام ولایت فقیه؛ بدعتی که این آقا را بیزار کرده، ولی نمی گوید! / [این یک داستان واقعی ست]

31 شهریور1359 آغاز جنگ عراق و ایران

۳۱شهریور ۱۳۵۹ آغاز جنگ؛ چند سال پیش

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه بهمن ماه)

هاشمی رفسنجانی؛تئوریسین جبهه انحصار

واحدنهضت های آزادیبخش سپاه پاسداران

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه خرداد)

به مناسبت۱۳آبان۵۸سالروزتصرف سفارت آمریکا درتهران(چند سال پیش)

در باره ی دولت سایه // قسمت دوم

درباره دولت سایه(قسمت اول)

همیشه پای یک روحانی درمیان است!

«اگزما»ی «اعدام»!( برگی ازتاریخ انقلاب۵۷)

نظرآیت الله بهشتی درموردافشاگری های دانشجویان خط امام،بازرگان وامیرانتظام

نظرآیت الله بهشتی درموردافشاگری های دانشجویان خط امام،بازرگان وامیرانتظام

چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)

در خیانتِ روشنفکران

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)

این یک داستان واقعی ست

این یک داستان واقعی ست/عامل تغییرنظام شناسایی شد!

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(۳)آیا بنی_صدرغُدبود؟!

بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین[1]

این یک داستان واقعی ست:بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین

نخستین نقد ولایت مطلقه فقیه

دین را زمینی کنیم

دین را زمینی کنیم!

مشکل جهان اسلام متولی آنست!

مشکل جهان اسلام متولی آن است!

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قمست پایانی) https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1089690604432366

چندسال پیش(۴۴)محمدمنتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قمست پایانی)

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت سوم)

چندسال پیش(۴۴)محمدمنتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قسمت سوم)

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)

چندسال پیش(۴۴)محمدمنتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قسمت دوم)

سروش سلمان رشدی! از:محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

سروش سلمان رشدی!