بایگانی

اعتراف گیری قرون وسطایی نظام ولایت فقیه باشارلاتانیسم دینی!

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2094017803999636?__tn__=K-R

شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-95149.html

شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟

خاطرات زندان – شکنجه در اوین

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

زن بودن و بی‌اخلاقی‌های بازجو؛ رنج‌نامه فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی از دوران بازجویی

در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست!(این یک داستان واقعی ست)

علیزاده‌طباطبایی: ضابطان قضائی در باره پرونده محمدعلی طاهری با هم اختلاف نظر دارند

اطلاع رسانی نقض حقوق بشر چه با روان زندانی و وجدان ما می‌کند؟

چندسال پیش(43)علی شریعتی،29خرداد56،سی ونهمین سالگردوفات

چندسال پیش(۴۳)علی شریعتی،۲۹خرداد۵۶،سی ونهمین سالگردوفات

بازجوی یکی از بهاییان: « دیگر رنگ آفتاب را نخواهید دید »

چندسال پیش(ویژه انقلاب57) تیترخبر

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷) تیترخبر

مهین شکرالله پور: «بازجو به برادرشوهرم گفته بود او دنبال خوشی‌ها و هرزگی‌های خودش است.»

چندسال پیش(۳۵)اول تیرماه،آغازهفته عدالت؛حاجی مقدس نباشید!

«نگاهی به گذشته» در گفت و شنود با حجةالاسلام و المسلمین احمد منتظری

اندر احوالات من…دولت سایه و…(۹)

اندر احوالات من (۸)…دولت سایه و…

نرگس محمدی در نامه ای به رییس جمهوری از محور بازجویی هایش سخن گفت

اندر احوالات من (۵)..دولت سایه و…