بایگانی

نداشتن افق تصمیم‌گیری مناسب در حل مسائل: “بی گدار به آب زدن”

استراتژی آمریکا در برابر ایران

از کشمکش بین ایران و آمریکا تا برآمد جنبش کارگری در ایران

ایالات متحده باید به ایران غرامت بپردازد

برنامه کاوه آهنگر: شکل‌گیری هم‌زمان دو احتمال مذاکره و جنگ میان ایران و آمریکا

توسل جمهوری اسلامی به طالبان برای معامله با آمریکا

تحولات در رابطه ایران و آمریکا

برنامه کاوه آهنگر: سناریوهای پساترامپی مذاکره‌ی ایران و آمریکا و نتایج آن

دین اسلام لیبرال آمریکائی – رذالت جهانی چشم به ایران دوخت است

جمهوری اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری امریکا

تبار شناسی وابستگی و چرایی دخیل بستن به ضریح کاخ سفید (بخش آخر)

پاندمیک کرونا و تقویت صنایع نظامی

سکانس دوم نبرد آمریکا با شورای امنیت سازمان ملل و ادعای آغاز «فصل جدیدی» در روابط ایران و آژانس!

تحول عظیم: ایران و روسیه و چین

آیا ایران و نظام اسلامی یکیست؟

از مرگ بر امریکا تا جنگ با امریکا!

ویژگی‌های متمایز و متشابه ایران و عراق در رابطه با حمله امریکا

از مظلوم نمایی تا تنش افرینی اخوندها در منطقه

حفظ “برجام” و “مرگ بر امریکا”؟!

۴۴ روشنفکر جهان: حمایت از توافق هسته‌ای و درخواست آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران

یک نان را ۳۵ میلیون نفر می‌خوریم آقا …