بایگانی

صدارت – (۲۰) مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- ادا …

صدارت (۱۴)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-اصل۲۹-جلسه …

جنگ اکراین: پرده دیگرى از نمایشنامه هولناک سرمایه‌دارى جهانى براى بشریت

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه یازدهم

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دهم

“همجنس‌باز” نامیدن زلنسکی در خدمت کدام هدف؟

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- جلسه نهم

روسیه اوکراین پوتین محور مقاومت

دستگاه دروغ‌ساز پوتین در جنگ اوکراین (+ ویدیو)

صدارت: مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران – ۸

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-۷؛ بحثِ اصول …

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-۶، و نیز ا …

بحران اوکراین و کمپانی‌­های آمریکایی استخراج نفت و گاز طبیعی

​ پوتین، اوکراین و دودوزه بازی ی جهان ِ غرب

همه پرسی کریمه قانونی است. مداخله روسیه غیرقانونی است

منطقه ممنوعه کیف و هژمونی فاشیست ها

پوتین: یانوکوویچ تنها رئیس‌جمهور قانونی اوکراین است.

درباره اوضاع اکراین – گفت و گو با بهروز فرهانی