بایگانی

«ما در میدان های اول ماه مه فاشیسم را شکست خواهیم داد!»

‏«بیانیه جمعی از کنشگران مستقل جامعه LGBTQ+ ایران به مناسبت روز کارگر»

بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

به مناسبت روزجهانی کار و کارگر

چند شعر ازخالدبایزیدی(دلیر) برای اول ماه مه، روزجهانی کارگران

فرخنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر روز همه‌ زحمتکشان ایران، روز همبستگی جنبش مستقل زنان و جنبش کارگری

در تدارک اول ماه مه (چه باید و چه نباید کردها)

احکام غیر قانونی علیه فعالین صنفی کارگری و معلم لغو شود

برخورد و بازداشت فعالان کارگری در روز جهانی کارگر

آذرحق نظری ها و نسرین فروتنی ها را فراموش نکنیم!

قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر- اول مه ۲۰۱۴- ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

فراخوان “کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران “