بایگانی

حمله نیروهای امنیتی به تجمات اعتراضی محکوم است

دگردیسی‌های جهانی طبقه کارگر و اعتراضات کارگری در ایران

کارگران ایران و افغانستان به پیش!

چهار سازمان و حزب دموکرات، جمهوریخواه و ملی: اول ماه مه، روز جهانی کارگران را گرامی می داریم!

بیانیه مادران پارک لاله ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

تجمع اول ماه مه جلوی مجلس 98

دخالت اول ماه مه و ملاحظاتی تاکتیکی

اول ماه مه و زنان

پیام اسماعیل عبدی به مناسبت اول ماه مه از زندان اوین درهشتمین روز اعتصاب غذا

قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

اول ماه مه و وضعیت زنان در نظام سرمایه‌داری

به مناسبت روزجهانی کار و کارگر

کارگر، صدایی که شنیده نمی‌شود …

فرخنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

بیاینه مشترک سه تشکل کارگری و اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه مه: روز اتحاد انقلابی کارگران برای برانداختن سرمایه داری در سراسر جهان!

یک سند تاریخی : پیام اتحادیه کارگران ایران به کارگران آذربایجان به مناسبت “اول ماه مه” “ده اردیبهشت ١٣١٠”

به مناسبت اول ماه مه سال ۹۷ از رنج و رزم کارگران ایران

کیفرخواست تشکل‌های کارگری علیه حکومت اسلامی

در تدارک اول ماه مه (چه باید و چه نباید کردها)

کارگران سنندج با بدست گرفتن مراسم دولتی اول ماه مه در شهر سنندج به استقبال این روز رفتند