بایگانی

بیمِ امید

موضع مصدق در برابر خمینی چه بود؟ راه مصدق راه بختیار و صدیقی بود یا راه کسانی‌که با خمینی همراه شدن …

شاه با تاج رفت با عمامه برگشت

دکتر سید ابوالحسن بنی صدر؛ سیاستمداری اندیشمند و آزاده

دکتر سید ابوالحسن بنی صدر؛ سیاستمداری اندیشمند و آزاده

ریاست سه قوه حق مسلم ماست! ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است (شماره 44 ) فصل دوم( 1) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه».تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

ریاست سه قوه حق مسلم ماست!

اباذری از جان ما چه می خواهد؟

بیدی نیستم با طوفان بلرزم!

بیدی نیستم با طوفان بلرزم!

مخالفت با بازرگان مخالفت با شرع است و جزایش بسیار زیاد است!

درآستانه چهل ویکمین سال انقلاب بهمن ۵۷ حافظه تاریخی

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)

سوژه های نارَس – عبدالکریم سروش و مواضع اخیر اصلاح طلبان

‌سندی تاریخی – موضعِ مترقی چپ مستقل درباره‌ی روحانیت و خمینی در آستانه‌ی انقلاب

۴۰ سال مصاف ملت ایران با دیکتاتوری – فصل چهارم

چرا پانزده بر نوزده چربید؟!

۴۰ سال مصاف ملت ایران بادیکتاتوری – فصل اول

اصلاح ساختار کشور

برگزاری نمایشگاه ” دستاوردهای انقلاب اسلامی “

۴۰سالگی یک انقلاب : انقلابِ حجاب، از هما دارابی تا ویدا موحد

تناقضات اساسی در گفتمان هواداران رضا پهلوی با نگاهی به صحبتهای میان دو علیرضا ” میبدی ” و “نوری زا …

مردی که نباید شناخت!

محسن سازگارا گفت از “انقلاب” علیه شاه پشیمان هستم

فیلم: دیوارنویسی‌های ایران از ۵۷-۶۸

اعتراض زنان به سخنان خمینی درباره حجاب٬ حمله مردان ناشناس به زنان معترض‎‎

آیا می‌دانید اصطلاح بدحجاب از چه زمانی به صورت رسمی از طرف دولت استفاده شد؟

«آن زن که از خیابان می‌گذشت، شورشی و ضدشورش دَمی درنگ کردند.»

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ تیتر خبر - محمد شوری

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)احزاب وگروه هاوسازمانها / محمد شوری

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ تیتر خبر - محمد شوری

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)عکس امام درماه

جنبش زنان در مشروطه، انقلاب اسلامی و اصلاحات / آمنه رضایی

میزگرد «مطالبات زنان در ایران» با حضور نوشین احمدی خراسانی و مرضیه آذرافزا

چرا گفتمان چپ شرمگین از انقلاب با گفتمان حکومت درباره ی انقلاب یکی می شود؟!