بایگانی

جنبش دانشجویی در خارج و مسئله‌ی زن، پیش از انقلاب *(۱)              

آرمان “نان کار آزادی” و ایده‌ی “حکومت شورایی”; درنگی بر “حکومت شورایی” از منظر دان …

ولایت فقیه فوق دمکراسی است؛ رهبر قسمت کوچکی از اختیارات را دارد!

رسوایی و بی آبروئی آخوندها؛ بزرگترین دست آورد انقلاب ۵۷ است

گفتگوی فرد هالیدی با منوچهر هزارخانی: بزرگ‌ترین مانع، شخص خمینی است

گفت‌وگو: انقلاب بهمن، چالش‌ها و پرسش‌های پاسخ نگرفته!

روانشناسی هنرمند و انقلاب ایران

نبرد دو آیت‌الله: چالشی مذهبی در مقابله با انحصار قدرت از سوی روحانیون در ایران

نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی

چرا بجای پیشرفت و پند گرفتن از تاریخ درجا می‌زنیم؟

برپایی نظام ایدئولوژیک و ویرانگری فرهنگی ناشی از آن پس از انقلاب ۵۷

نقدی ساختاری بر نقاط کور نگاه آقای «درویش‌پور» به انقلاب بهمن!

همنشین بهار: بگیر و ببند و کُشتار، در آغاز انقلاب

برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: درس‌های مهم چهل و سه ساله‌ی رویدادی به اسم انقلاب – کورش عرفانی

رویدادی که انقلاب نام گرفت – ‎‎دکتر کورش عرفانی -۲۲ بهمن ۱۴۰۰/ ۱۱ فوریه ۲۰۲۲

یک ملت به استقبال ایت ااه خمینی رفتند

چرا انقلاب شد؟ نگاهی تازه به انقلاب ایران

آیا چپ ایران توانِ جلوگیری از شکستِ انقلاب ۵۷ را داشت؟

٢٢ بهمن, سالگرد خودکشی دست جمعی یا انقلاب رهایی؟

بدون بنی صدر، در سطح رهبری، از اهداف انقلاب بهمن، نمی توان دفاع کرد  (قسمت اول)

چندسال پیش (ویژه انقلاب۵۷)کنکاش در مطبوعات ۲ ماه دی وبهمن ۱۳۵۷

گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران

سرود ایرانی شادی – شعری از مجید نفیسی

دیالوگ هفته: از سقوط شاه تا عروج شیخ، چرا انقلاب؟ چرا ارتجاع؟ بخش آخر: درسهایی مثبت از نتایجی منفی

اقتصاد ایران آستانگی نرخ استهلاک سرمایه را گذرانده است

اقتصاد ایران از انقلاب تا انقلاب

چه قدرتی می‌توانست جلو پیشروی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران را بگیرد!؟

«توتم و تابوی» فروید بسان زیرمتن محوری شکست انقلاب بهمن و دور باطل معاصرش!

محمدرضا شالگونی، محمدرضا نیکفر، سعید افشار − تلویزیون برابری

گفت‌وگو درباره انقلاب ۵۷ – محمدرضا شالگونی و محمدرضا نیکفر

برشی از زندگی دکتر محمد قراگوزلو، همراه با خاطراتی از روزهای انقلاب و بررسی علل شکست آن

پارادوکس اندوه‌بار چپِ ایران

سرنوشت انقلاب ۵۷ از زبان  وابستگان به حکومت

سرنوشت انقلاب ۵۷ از زبان  وابستگان به حکومت