بایگانی

نگاهی به چرایی رسیدن به ۲۲ بهمن ۵۷ (داستان انقلاب) – کورش عرفانی

بازگشت به باغ گوته – شعری از مجید نفیسی

نگاهی به کارنامه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج قبل از انقلاب ۵۷ با محسن رضوانی و بهروز عارفی

میزگرد درباره دلایل وقوع و شکست انقلاب بهمن و درس‌های آن برای انقلاب نوین ایران

سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب!-بخش دوم

سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب! (بخش اول)

گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران

رویدادی که انقلاب نام گرفت – ‎‎دکتر کورش عرفانی -۲۲ بهمن ۱۴۰۰/ ۱۱ فوریه ۲۰۲۲

چه قدرتی می‌توانست جلو پیشروی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران را بگیرد!؟

چه نیروهایی خمینی را به قدرت رساندند؟ انقلاب ۵۷، انقلابی برای آزادی و برابری بود!

روزهایی که آزادی در شادی و امید متولد شده بود

انقلاب بهمن تا استقرار جمهوری شهروندان ایران ادامه دارد

سه شعر در انقلاب بهمن از مجید نفیسی

بیاد بیاوریم بهار ایرانی ۱۹۷۹ را قبل از اینکه آیت الله همه چیز را بگیرد

از صحنه‌های انقلاب بهمن

آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی خواست انقلاب بهمن بود

در میان دو موج زندگی می‌کنیم -گفت‌وگوی فرد هالیدی با شکرالله پاک‌نژاد

درآستانه چهل ویکمین سال انقلاب بهمن ۵۷

روایت انقلاب بهمن

مردم انقلاب بزرگ بهمن ۵۷