بایگانی

نظریه‌ی “بسط‌یافته‌ی” دولت

مراحل فلسفه روسی، اسلاوی ارتدکس، غربی روشنگر، خلقی انقلابی

مشاهدات ولادیمیر ایلیچ در مورد “وضعیت انقلابی”, و بغرنجی و پیچیدگی های فرایند انقلابی

دکتر موسی اکرمی، استاد فلسفه، نویسنده و مترجم

تأثیر انقلاب اکتبر بر علم و فلسفۀ علم در ایران

ترجمه جدید «نتایج و چشم‌اندازها» از لئون تروتسکی

قسمت نهم: ریشه‌های خشونت در انقلاب اکتبر، میراث مغولان در حکومت مطلقه تزاری

دویستمین سالگرد مارکس - گرایش بلشویک لنینیست ها

به مناسبت دویستمین سالگرد تولد مارکس: مروری بر وضعیت جنبش کمونیستی

انقلاب روسیه چگونه فرزندانش را دَرید؟

بخش دوم سریال ” خانه ای در گذرگاه تاریخ “

باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر»

پنجمین شماره مجله آزادی اندیشه منتشر شد

درس‌های اکتبر

انقلاب اکتبر و سوسیالیسم دموکراتیک

ده کتاب خواندنی درباره‌ی انقلاب روسیه

کجا ایستاده‌ام؟ یک نکته درباره‌ی نوشته‌ی دکتر ناصر زرافشان

انقلاب اکتبر و «سوسیالیسم» خرده بورژوایی؛ پاسخ به مصاحبه دکتر محمد مالجو با اخبار روز

تأثیر انقلاب اکتبر بر شاعران و روشنفکران ایران

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!

نگاهی به تز “کمونیسم ملی اسلامی” و تاثیر آن بر ایران

انقلاب اکتبر: یک گام به پیش، دو گام به پس

انقلاب اکتبر، تراژدی یا امید؟

درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم