بایگانی

یادداشتى بر ترجمه جدید «چه باید کرد؟»

انقلاب و دیگر هیچ

از چرخه‌ی خشونت-سرکوب باید به سمت چرخه‌ی جنبش-گفتگو برویم

شبهای مردگان!

چگونگی مقابلۀ سلطه گران با انقلاب-گاه شمار انقلاب

راه حل ایران، سرمشق گرفتن از انقلاب است

چرا اپوزیسیون و نظام از دمکراسی هراس دارند؟

درس مهم قیام آبان ۹۸ ‎

تکفیر آیت الله حیدری و لزوم یک انقلاب اخلاقی

بدیل جهانی: انقلاب جهانی

طرحی برای جهان آینده

بدیل حاکمیت ضد انقلاب، خود انقلاب است

ترجمه جدید «نتایج و چشم‌اندازها» از لئون تروتسکی

ارزیابی اثر فلاکت اقتصادی مردم بر امکان انقلاب علیه جمهوری اسلامی

برای گذاشتن در صفحه آخرین مطالب

“چه در سر دارند آنهائی که هنوز از انقلاب حرف می‌زنند؟”

سه‌گانه‌ انقلاب بیضایی؛ نعل وارونه‌ آزادی

صدارت- نقش اپوزیسیون و بدیل در مردمسالاری در ایران

اعتراضات توده ای همزمان و سراسری دستگاه سرکوب رژیم را فلج خواهند ساخت

صدارت- علل عدم ائتلاف اپوزیسیون

صدارت- بهانه قتل جرج فلوید برای نگرشی به خشونت‌های سلطه‌گران، از پنجرهٌ حقوقی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درس‌هایی در بُعد فرهنگ …

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد سیاسی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد اقتصا …

تونس یک ‎دهه پس از انقلاب؛ به دنبال کار و آزادی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد جامعه …

صدارت – رسانه‌های شخصی، جنگ روانی. شورش و جنگ و تخریب در پساکرونا، یا جنبش و صلح و سازندگی؟

طبقه‌ی متوسط، تراژدی، اعتراض

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – پیشگیری از بحرانهای بزرگتر در دوران پساکرونا

صدارت – آگاهی از خلقیات خود و دیگران در مدیریت بحران کرونا، وژدان احساسی-روانی

حکومت اسلامی کابوسی است که مردم ایران می‌کوشند از آن بیرون بیایند

صدارت : قرنطینه‌های فردی و جمعی، تنها راه پیش‌گیر از مردن، و یا کشتن دیگران توسط کرونا!