بایگانی

جوابیه‌ای به «پنج نکته» کدیور در ارتباط با انتخابات ۹۶

سمتگیری‌های ناگزیر

ضرورت دفاع از آزادی های سیاسی ، حتی برای مخالفان مان

رأی میلیونی بازنده، بخش نگران‌کننده‌ی انتخابات

«انتخابات ریاست جمهوری» نقض حاکمیت ملت را تغییر می‌دهد؟

سعید حجاریان: روحانی، بهترین اتفاق برای آینده قدرت در ایران است

روزگار غریبی است نازنین!

بحران تئوریک نظام جمهوری اسلامی

«شوهر شما قاتل همسر من است»

تنها راهکار موجود همراهی و همرأیی است

مهرانگیز کار: نیروی انتظامی در زمان فرماندهی قالیباف، مسوول بازداشت و اعتراف‌های زیر شکنجه همسرم …

شکایت دکتر مهدی خزعلی به دبیر کل سازمان ملل متحد

نکاتی درباره انتخابات: «شهروند» یا «هوادار»؟

رد صلاحیت احمدی نژاد، خواست مردم و حکومت

دوبارە انتخابات (٢)*

مناظره‌ اول: حرف‌های کلی، بدون ارائه برنامه و هدف

انتخابات ریاست جمهوری قدرت‌نمایی‌ای مردانه

چرا نباید در«انتخابات» شرکت کرد!

مردمانی که‌ حتی حق انتخاب شیوه پوشش ولباس در زندگی خود را نیز ندارند، چگونه‌ رئیس جمهور انتخاب میک …

سوء استفاده از حقوق بشر در جهت منافع کسانی که مسئولیتی جدی در اجرای سیاست خشونت داشته‌اند؟

جدل جلاد

استقبال از نامزدی «سردار پاسدار، دکتر قالیباف»!

استقبال از نامزدی «آیت الله رئیسی»!!

نگرانی شدید رئیس قوه قضائیه و تهدیدهایی که از هم اکنون شروع شده است

انتخابات در جمهوری اسلامی؛ اپوزیسیون و معضل انتخابات

آن هایى را که «آیت الله قتل عام» کشت منافق نبودند!

تابوی رئیس‌جمهوری زن

معنی آمدن احمدی نژاد!

چرا مردم از آمدن احمدی‌نژاد می‌ترسند؟

خامنه‌ای و بازی با کارت رئیسی