بایگانی

مشارکت حداقلی مردم در انتخابات را مصادره نکنید!

جشن و سرور حامیان «آیت‌الله قتل‌عام»!

بیانیه همبستگی جمهوریخواهان ایران پیرامون انتخابات ۱۴۰۰: مخالفان و معترضان برندگان واقعی این انتخ …

زنگ خطر جدی

تنها ١۴ درصد مردم تهران به‌طور موثر در انتخابات ریاست جمهوری رای دادند!

جمهوری اسلامی در بحران: انتصابات ۱۴۰۰ و تثبیت نظام

«شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد!»

درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست رأی دادن به رژیم فقاهتی

گسست گفتمانی در انتخابات اخیر

به مناسبت برکشیدن نام رئیسی از صندوق: آیا این لقمه بزرگ در گلوی رژیم گیر خواهد کرد؟

دندان لق ریاست «رئیس جمهور» جدید ابراهیم رئیسی!

انتخابات 1400

انتخابات ۱۴۰۰ و گام دوم جمهوری اسلامی

نامه‌ای از مریم اکبری منفرد؛ این صدای من است از پشت میله‌های زندان سمنان

انشعاب در جبهه اصلاح‌طلبان/ انتخابات و احتمال تقلب بزرگ/ طبقه متوسط/ چه باید کرد

مردم متحد شکست نمی خورند!

از حکومت اسلامی ایران ناراضی هستیم و رأی نمی‌دهیم بخاطر: چهل و دو سال دزدی، فساد، اختلاس… 

القای شبهه درباره هدف واقعی طرح علی خامنه‌ای

درباره انتصابات سال ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی

آیا پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی و مخالفانش تغییر کرده است؟

ایران: انتخابات غیردمکراتیک برای تحکیم وضع موجود

نمایش انتخابات سرد و بی‌رمق و نگرانی خامنه‌ای و کارنامه سیاه ریاست جمهوری روحانی!

جنبش کارگری و رقابت انتخاباتی غارتگران و رانت خواران و جنایتکاران

لحظه‌های خطر و فرصت در هزارتوی بحران‌ها

صدای تحریم شما را شنیدم

زنان و #انتخابات۱۴۰۰

مادران دادخواه و انتخابات ۱۴۰۰ حکومت اسلامی

خطاب به قشر خاکستری، رأی دادن: فریضه‌ای دینی، امری دمکراتیک، یا هیچکدام؟ مسئله این است!

بیانیه‌ی ۱۱۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی «نه»ی ملی به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی

نفی «انتخابات» گامی کوچک ولی ضروری برای تقویت میدان‌های واقعیِ مبارزه‌

تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران

پیام مجامع اسلامی ایرانیان در تحریم “انتخابات”