بایگانی

یورش بخش خصوصی برای تنگ تر ساختن حلقۀ استثمار بر گردن کارگران و زحمتکشان و تصاحب بیشتر منابع کشور

نگاهی به کارنامه ابراهیم رییسی در دستگاه قضا «جنایتکار تاریخ» در راه پاستور

هدف اصلی طرح رژیم ولایت فقیه در تحقیر مردم و هدف‌های ناشی از آن

«انتخابات» و تعمیق بحران و تشدید مبارزات اجتماعی

آرای باطله در انتخابات بعدی بیشتر خواهد شد/ پیام مردم شنیده نشود، با خطر فروپاشی مواجه خواهیم شد

پیشروی مبارزات کارگران بدون توهم به حاکمان در قدرت عملی است!

انتخابات ۱۴۰۰: سیاست‌زدایی و پوپولیسم در جدال با آگاهی اجتماعی

تولید سناریو پارانوییک بعد از انتخابات تُف سر بالا است!

آن زمان که شورای نگهبان نبود! محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار( @shourimohammad 31 خرداد 1400

آن زمان که شورای نگهبان نبود!

«شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد!»

درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست رأی دادن به رژیم فقاهتی

مردم؛ توده‌های بی‌شکل یا بعضی‌ها مردم‌ترند؟!

انتخابِ انتخابات

ایران: انتخابات غیردمکراتیک برای تحکیم وضع موجود

جنبش کارگری و رقابت انتخاباتی غارتگران و رانت خواران و جنایتکاران

لحظه‌های خطر و فرصت در هزارتوی بحران‌ها

صدای تحریم شما را شنیدم

بیانیه‌ی ۱۱۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی «نه»ی ملی به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی

نفی «انتخابات» گامی کوچک ولی ضروری برای تقویت میدان‌های واقعیِ مبارزه‌

تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران

پیام مجامع اسلامی ایرانیان در تحریم “انتخابات”

محکومیت سانسور و آزادی رسانه در آستانة انتخابات قلابی در ایران

محکومیت سانسور و آزادی رسانه در آستانه انتخابات قلابی در ایران

پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به ملت ایران: بجای رفتن به پای صندوق‌های خواری، رای متین خود را به مخالف …

مناظره “نامزدهای ریاست جمهوری” اعلام ورشکستکی به تقصیر نظام ولایت فقیه  

فصلنامه‌ی مُروا شماره هشت، بهار ۱۴۰۰: انتخابات ریاست جمهوری در ایران

پول بده رییس جمهور شو!/ هزینه تبلیغات انتخابات در شبکه‌های اجتماعی چقدر است؟

«پایان یک توهم»

یکی از اعضای هیئت مرگ، نامزد رهبر برای انتخابات نمایشی ریاست جمهوری!

راه سوم؛ انتخابات و چالش‌های سیاست‌ورزی ایرانی  

با یک همبستگی ملی در انتخابات فرمایشی حکومت غیرمردمی شرکت نکنیم!

حقوق بشر و انتخابات ریاست جمهوری در ایران