بایگانی

خوزستان تشنه نان، کار، آزادی‌ست و آب می‌خواهد؛ آب را خون نکنیم!

بساط باجگیری‌تان را از سر کارگران و زحمتکشان جامعه‌ی ما بردارید

یادداشت کارگری هفته: جنایت اول ماه مه ١۴٠٠، در معدن طزره دامغان

یکشنبه‌های اعتراض بازنشستگان، زحمتکشان دیروز و معترضان امروز؛ “فقط کف خیابون،به دست میاد حقمو …

سرآغاز جنبش‌های اعتراضی سال جدید با شعار: فقط کف خیابون/ به دست میاد حقمون!

سالی که نکوست ازسفره خالی و تعیین نرخ دستمزد برای زحمتکشان‌اش پیداست!

«عدالت اجتماعی» از شعارهای انقلاب ۵۷، بعد از چهار دهه همچنان نقره داغ می‌شود

گروه‌های گوناگون معلمان، بلاتکلیف در تقلّای نان در کف خیابان!

گاوان و خران بار بردار، به ز آدمیان مردم آزار!

نگاهی موشکافانه به دیدار فعالان کارگری هفت تپه با اهالی مجلس اسلامی در پنجاه و دومین روز اعتصاب نیش …

تشدید و تداوم ویروس کرونا در شهر لنگرود و حومه

امیر جواهری لنگرودی: چند کلمه در حق وقاحت و افاضات خامنه ای: «مردم را می‌کشند و زبانشان هم دراز است»

موج وسیع اعتصابات و اعتراضات در بیم معدنچیان – پرستاران – معلمان و دیگر گروهها کارگران همچنان ادا …

بحران کرونا و دارندگان مشاغل آزاد و دستفروشان