بایگانی

صدارت – (۲۰) مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- ادا …

صدارت (۱۴)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-اصل۲۹-جلسه …

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه یازدهم

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دهم

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- جلسه نهم

صدارت: مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران – ۸

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-۷؛ بحثِ اصول …

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-۶، و نیز ا …

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران(۴) به همراه …

آشفتگی در سطح یا ریشه‌یابی سازماندهی شده؟ (نقدی به جنبش “من هم” در ایران)

آخر بازی برای دونالد ترامپ

خطیرترین لحظه‌ی تاریخ

مبارزه‌ی طبقاتی یا سازش طبقاتی؟

صلح یا عدالت؟

بیم و امید زنان از روند صلح در افغانستان

به‌نام صلح و عدالت

استراتژی رژیم اسلامی در پاسخ به ترور قاسم سلیمانی و اهمیت شعار صلح از سوی ازادیخواهان

دوران برزخی تا ایران هزار میلیاردی 

خلیج پارس – خلیج تونکین

ترامپیست‌ها، آمریکا، چین و سقوط دلار و بازارهای مالی؟!

خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟

بیانیه جبهه ملی ایران: تهدیدهای دولت امریکا، تهدید زندگی مردم ایران

مریم درامریکا؟ تهدید بنیادگرایی یا توتالیتاریسم وبرجام- چماقداری رجوی،حقایق یا بیراهه – سیامک نا …

جان بولتن از مدیریت موسسه ضد اسلامی تا همراهی با سازمان مجاهدین وضد امپریالیست بودن مجاهدین-سیامک …

ده هزار دلار جریمه برای ناسزاگویی مذهبی به یک زوج هم‌جنس‌گرا

شبح مصدق در بازنشر جدید مدارک از طبقه بندی خارج شده آمریکا

چامسکی: بحران بسیار عمیق‌تر از چیزی است که فکر می‌کنیم

مردی که می‌خواست ریاضیات را از بین ببرد

درخواست پ‌ک‌ک از آمریکا

افشاگری “الیور استون” درباره کودتای اوکراین