بایگانی

توافق ۲۵ ساله؛ فرار از عقرب جراره به مار غاشیه

توافق ۲۵ ساله؛ فرار از عقرب جراره به مار غاشیه

اقتصاد دچار فروپاشی و ادعای کاهش تورم توسط رئیسی!

اقتصاد دچار فروپاشی و ادعای کاهش تورم توسط رئیسی!

صادرات ایران در قمارخانه یک اقتصاد ورشکسته!

صادرات ایران در قمارخانه یک اقتصاد ورشکسته!

تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱

تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱

سبد معیشت خانوار ۱۱.۵ میلیون تومان

سبد معیشت خانوار ۱۱.۵ میلیون تومان

تعرفه مالیات برخانه‌های خالی در کشور

تعرفه مالیات برخانه‌های خالی در کشور

رشد نقدینگی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در دولت رئیسی

رشد نقدینگی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در دولت رئیسی

کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱

کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱

مالیات بر ارزش افزوده و جیب خالی مردم ایران

مالیات بر ارزش افزوده و جیب خالی مردم ایران

۱۵۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ‍۱۴۰۱

۱۵۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ‍۱۴۰۱

کوه یک میلیون مسکن موش تهاتر نفت زائید!

کوه یک میلیون مسکن موش تهاتر نفت زائید!

مصلی تهران و شهرستان‌های بدون تخت بیمارستان سواحل مکران

مصلی تهران و شهرستان‌های بدون تخت بیمارستان سواحل مکران

کمبود دارو در ایران و آستانه بحران

کمبود دارو در ایران و آستانه بحران

تامین اجتماعی و بحران بودجه در دولت رئیسی

تامین اجتماعی و بحران بودجه در دولت رئیسی

افزایش عوارض خروج از کشور برای بودجه ۱۴۰۱ رئیسی

افزایش عوارض خروج از کشور برای بودجه ۱۴۰۱ رئیسی

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر روی اقتصاد کشور

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر روی اقتصاد کشور

دولت رئیسی دارد خود را می فروشد؟

دولت رئیسی دارد خود را می فروشد؟

چرا ابراهیم رئیسی در مورد کسری بودجه حرف مفت می‌زند؟

چرا ابراهیم رئیسی در مورد کسری بودجه حرف مفت می‌زند؟

چه رابطه‌ای بین فقر و کاهش جمعیت در ایران وجود دارد؟

چه رابطه‌ای بین فقر و کاهش جمعیت در ایران وجود دارد؟

دلار ۳۱ هزار تومانی اولین رهاورد اقتصاد از نوع رئیسی

دلار ۳۱ هزار تومانی اولین رهاورد اقتصاد از نوع رئیسی

چرا ایران با کمبود گاز مواجه شده است؟

چرا ایران با کمبود گاز مواجه شده است؟

چانه‌زنی دولت؛ کمبود گاز یا دستاویزی برای افزایش قیمت گاز؟

چانه‌زنی دولت؛ کمبود گاز یا دستاویزی برای افزایش قیمت گاز؟

بن بست اقتصادی از زبان متولیان سابق حکومتی

بن بست اقتصادی از زبان متولیان سابق حکومتی

یارانه پنهان یک فریب برای چپاول بیشتر مردم؟

یارانه پنهان یک فریب برای چپاول بیشتر مردم؟

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  مقدمه افزایش قیمت‌ها  و خشم فرودستان

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  مقدمه افزایش قیمت‌ها  و خشم فرودستان

اسب چموش اقتصاد یا اسب لنگ ولایت؟!

اسب چموش اقتصاد یا اسب لنگ ولایت؟!

ابر تورم در راه است؛ حکومت به انتظار مرگ مردم؟

ابر تورم در راه است؛ حکومت به انتظار مرگ مردم؟

افزایش قیمت بنزین یک اجبار ترسناک برای خامنه‌ای

افزایش قیمت بنزین یک اجبار ترسناک برای خامنه‌ای

بورس تهران و سلسله سقوط‌های بی‌پایان

بورس تهران و سلسله سقوط‌های بی‌پایان

۲۰ بنگاه رانتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود می‌برند

۲۰ بنگاه رانتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود می‌برند