بایگانی

از یک میلیون شغل تا یک میلیون دروغ!

از یک میلیون شغل تا یک میلیون دروغ!

بودجه ۱۴۰۲ یا توهمات یک حکومت در حال سقوط؟!

بودجه ۱۴۰۲ یا توهمات یک حکومت در حال سقوط؟!

مغزها فرار کردند حالا نوبت فرار سرمایه رسید!

مغزها فرار کردند حالا نوبت فرار سرمایه رسید!

هزینه زندگی در ایران طی یک سال چند برابر شد؟

هزینه زندگی در ایران طی یک سال چند برابر شد؟

بودجه سال سرنگونی را چگونه می‌نویسند؟!

بودجه سال سرنگونی را چگونه می‌نویسند؟!

حذف بی سر و صدای چهار صفر از پول ملی؛ چرا؟

حذف بی سر و صدای چهار صفر از پول ملی؛ چرا؟

توسعه پیشکش! ما برای بقا می‌جنگیم

توسعه پیشکش! ما برای بقا می‌جنگیم

برکناری رئیس کل بانک مرکزی؛ راه حل یا علامت تعمیق بحران  اقتصادی؟

برکناری رئیس کل بانک مرکزی؛ راه حل یا علامت تعمیق بحران  اقتصادی؟

قیام مردم چه تاثیری بر اقتصاد ایران داشته است؟

قیام مردم چه تاثیری بر اقتصاد ایران داشته است؟

فاجعه اقتصادی حتمی است، چه باید کرد؟

فاجعه اقتصادی حتمی است، چه باید کرد؟

آلمان هم به حکومت آدمکشان پشت پا زد!

آلمان هم به حکومت آدمکشان پشت پا زد!

صادرات بنزین ایران لیتری ۵۰۰ تومان!

صادرات بنزین ایران لیتری ۵۰۰ تومان!

در میانه بحران سرنگونی، سقوط ریال هم شتاب گرفت!

در میانه بحران سرنگونی، سقوط ریال هم شتاب گرفت!

آشفتگی در ارکان حکومت؛ علامت چیست؟

آشفتگی در ارکان حکومت؛ علامت چیست؟

چگونه ملاها از فقر برای شکستن اعتصاب استفاده می‌کنند؟

چگونه ملاها از فقر برای شکستن اعتصاب استفاده می‌کنند؟

صلح حقیان: قهرمانی در عدالت و رفاه عمومی و اقتصادی یا قهرمانی در فساد و فقر و ورزشی، کدام یک با ارزش …

جنگ اباطیل: خلاصه پلان ج برای براندازی حکومت آخوندیسمی ج.ا

پایه اقتصادی قیام کنونی مردم ایران

پایه اقتصادی قیام کنونی مردم ایران

سرعت سقوط ریال چه رابطه‌یی با سقوط دیکتاتوری در ایران دارد؟

سرعت سقوط ریال چه رابطه‌یی با سقوط دیکتاتوری در ایران دارد؟

خروج سرمایه از بورس تهران، در پی اعتراضات در ایران

خروج سرمایه از بورس تهران، در پی اعتراضات در ایران

جنگ اباطیل: رسوایی اقتصادی اهریمنان ضد ایرانی (حاکمیت سگ و گربه پرستی!) سوءاستفاده ایران‌ستیزان تا …

گرانی گاز و احتمال افزایش ۳ هزار تومانی تعرفه مشترکان

گرانی گاز و احتمال افزایش ۳ هزار تومانی تعرفه مشترکان

خلق پول؛ بلای جان اقتصاد ایران و مردم

خلق پول؛ بلای جان اقتصاد ایران و مردم

افزایش قیمت مسکن در تهران

افزایش قیمت مسکن در تهران

مالیات؛ دولت رئیسی چگونه وقیحانه دست در جیب مردم کرده است؟

مالیات؛ دولت رئیسی چگونه وقیحانه دست در جیب مردم کرده است؟

سهمیه‌بندی بنزین نصف شد

سهمیه‌بندی بنزین نصف شد

سبد معیشت بالای ۱۸ میلیون تومان!

سبد معیشت بالای ۱۸ میلیون تومان!

تورم ۲ رقمی در بیش از ۴۰ سال گذشته در ایران

تورم ۲ رقمی در بیش از ۴۰ سال گذشته در ایران

پایتخت را دریابید، ترس از امنیت تهران/ سردار سلامی، مانع ایجاد ناامنی نمی شویم!

تهدید هولناک در سایه و در کمین ایران/ آیا ایران سر به سلامت خواهد برد؟