بایگانی

شلاق مالیاتی دولت بر گرده اجاره‌نشین‌ها

شلاق مالیاتی دولت بر گرده اجاره‌نشین‌ها

چرا قدرت خرید مردم ایران به سمت فاجعه می‌رود؟

چرا قدرت خرید مردم ایران به سمت فاجعه می‌رود؟

کولبران و سوختبران؛ قربانیان کدام سیاست اقتصادی؟

کولبران و سوختبران؛ قربانیان کدام سیاست اقتصادی؟

گوشت دیگر در سفره ایرانیان یافت نمی‌شود

گوشت دیگر در سفره ایرانیان یافت نمی‌شود

هزینه کمرشکن مسکن و رویاهای یخ‌زده فقرا

هزینه کمرشکن مسکن و رویاهای یخ‌زده فقرا

طبقه متوسط حذف می‌شوند تا طبقه فقیر گسترش یابد!

طبقه متوسط حذف می‌شوند تا طبقه فقیر گسترش یابد!

افشاگری احمد توکلی در مورد طرح غارت‌گرانه مولدسازی

افشاگری احمد توکلی در مورد طرح غارت‌گرانه مولدسازی

صحبت از طبقه متوسط در ایران شوخی است

صحبت از طبقه متوسط در ایران شوخی است

چرا رئیسی مدعی است که کسری بودجه ندارد؟

چرا رئیسی مدعی است که کسری بودجه ندارد؟

ایران؛ سپاه پاسداران و قاچاق نفت!

ایران؛ سپاه پاسداران و قاچاق نفت!

پارس جنوبی؛ میدان نفتی یا میدانی برای غارت باندها؟

پارس جنوبی؛ میدان نفتی یا میدانی برای غارت باندها؟

اختلاس ۳ هزار میلیاردی در بانک دولتی؛ آخرین معجزه دولت رئیسی!

اختلاس ۳ هزار میلیاردی در بانک دولتی؛ آخرین معجزه دولت رئیسی!

فاصله نرخ تورم از دفتر رئیس تا کوچه و خیابان

فاصله نرخ تورم از دفتر رئیس تا کوچه و خیابان

قیمت بنزین و کلاهبرداری آشکار دولت

قیمت بنزین و کلاهبرداری آشکار دولت

توزیع سوخت در دست دولت یا در دست بخش خصوصی تحت اختیار دولت؟!

توزیع سوخت در دست دولت یا در دست بخش خصوصی تحت اختیار دولت؟!

شکست در تامین مسکن یا شکست در حکمرانی؟

شکست در تامین مسکن یا شکست در حکمرانی؟

طولانی‌تر شدن صف خرید بنزین نشانه چیست؟

طولانی‌تر شدن صف خرید بنزین نشانه چیست؟

این یک میلیارد دلار هم فدای ریش خامنه‌ای

این یک میلیارد دلار هم فدای ریش خامنه‌ای

متوسط هزینه خانوار ایرانی سر به فلک کشید!

متوسط هزینه خانوار ایرانی سر به فلک کشید!

خروج پاکستان از خط لوله صلح یک ضربه دیگر

خروج پاکستان از خط لوله صلح یک ضربه دیگر

صندوق بازنشستگی یک بحران لاعلاج برای حکومت

صندوق بازنشستگی یک بحران لاعلاج برای حکومت

دیکتاتوری

پانوشت مهم نقش مسئله مدرک گرایی عامل اصلی فساد آموزشی در ایران است، و مشکلات اقتصادی

دولت فربه و ملت نحیف و مچ‌گیری‌های مصلحتی

دولت فربه و ملت نحیف و مچ‌گیری‌های مصلحتی

زنگ افزایش قیمت نان زده شد

زنگ افزایش قیمت نان زده شد

ایران چه جایگاهی در تجارت جهانی دارد؟

ایران چه جایگاهی در تجارت جهانی دارد؟

رسیدن ماشین فقر به زرادخانه

مشکلات اساسی اقتصاد حکومت های نظیر ج.ا چیست؟

درباره مفهوم طبقه

بازار خودرو؛ همآوردی شدید باندهای قدرت و ثروت

بازار خودرو؛ همآوردی شدید باندهای قدرت و ثروت

پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید

رابطه بین مشکلات اقتصادی (نمونه گرانی مسکن و عدم توان خرید برای اکثریت مردم) با کمبود دموکراسی