بایگانی

نان گران میشود! در حاشیه پیشنهاد افزایش۷۰ درصدی قیمت نان در تهران

 «پاندمی» کووید-۱۹: تخریب زندگی توده‌های مردم، تحریک افسردگی اقتصادی، کودتای «جهانی»؟

افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ درصدی کود شیمیایی و مشکلات کشاورزان ایران

افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ درصدی کود شیمیایی و مشکلات کشاورزان ایران

ناتوانی کارگران ایرانی برای خرید داروی کرونا

ناتوانی کارگران ایرانی برای خرید داروی کرونا

وضعیت دنیا بر چه شکل است و چه تاثیری بر ایران دارد؟

جمهوری اسلامی و دو راهی کاذب “نان یا جان”

مالیات مردم کجا مصروف می شود و چرا مالیات پرداخت کنیم ؟! 

تحلیلی بر شرایط کنونی کشور و واگذاری دریاچه خزر به روسیه

شرایط بحرانی امروز و وظایف ما

تحریم های ایالت متحده و آینده نا معلوم ایران- صحبت های جهانشاه رشیدیان با رضا وضعی

تحریم اقتصادی، کشتاری خاموش

چرا باید از اعتصاب سراسری کسبه و بازاریان در ایران دفاع کرد؟

دولت عوض شد، نگرش‌ها نه!

تغییر سبک زندگی و مدیریت مالی با نقش آفرینی موثر زنان راهی برای سازگاری

برنامه ریاضتِ اقتصادی در خانه کوچکِ ما

نظام حقوقی دریاچه کاسپین و پیچیدگی های آن-صحبت های جهانشاه رشیدیان با رضا وضعی

“ایران آبستن انقلاب دیگر است”

معرفی رضا وضعی به عنوان برنامه ساز تلویزیون صدای ایران

تحریم – ورشکستگی – تسلیم، سه مرحله از آنچه رژیمِ ایران با آن روبروست

چرا ایالات متحده میگوید رژیم ایران باید تغییر کند؟ – صحبت های دکتر بیژن افتخاری با رضا وضعی

صحبت های رضا وضعی با دکتر بیژن افتخاری کارشناس اقتصاد/ آینده اقتصاد کشور و روند اعتصاباتِ اخیر

صحبت های رضا وضعی پیرامون امنیت ملی و اهمیت گذار از رژیم در الوند تی وی

رژیم، ما و آینده

حمایت از کالای ایرانی؟! کدام کالا؟ کدام تولید؟  

«خاورمیانه و گرایشات آنارشیسیتی» بخش سوم و پایانی

اذن رهبری و صندوق ذخیره ارزی

از کمونیسم تا کمونالیسم

اعتراضاتِ اجتماعی-فرهنگی با چاشنیِ اقتصادی

رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!

تاکسی‌های هوشمند، آری یا نه؟