بایگانی

یادمان سی و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷

گورستان خاوران

سی و چهارمین سالگرد کشتار تابستان ۶۷: اوجِ ۴۴ سال جنایت و کشتار در “جمهوری اسلامی”

فراخوان دعوت به همبستگی با جنبش دادخواهی شنبه۱۷ سپتامبر در پاریس 

گورستان خاوران

در گرامی‌داشت جان‌باختگان دهه شصت و سال ۶۷ در زندان‌های حکومت اسلامی ایران

در سی و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، یاد آن جان‌های عاشق را گرامی بداریم!

پایان خدای دهه شصت، خدای کُشتار!

راه‌های حقوقی جدید برای کشاندن محمد جعفر محلاتی، استاد کالج اوبرلین در امریکا، به دادگاه‌های حقو …

 از آشویتس تا تهران؛ ماجرای قتل عام۶۷

 از آشویتس تا تهران؛ ماجرای قتل عام۶۷

کشتار تابستان ۶۷ و بیرون زدن دم خروس و قسم حضرت عباس حامیان میرحسین موسوی!

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: یاد جانباختگان کشتار تابستان ۶۷ را گرامی بداریم

قتل عام۶۷ بزرگترین جنایت در تاریخ «جمهوری اسلامی»

قتل عام۶۷ بزرگترین جنایت در تاریخ «جمهوری اسلامی»

قتل عام ۶۷ در اصفهان: رازها، مزارها، نام ها

آن “خاطره”، زعاطفه می‌گفت.

رونمایی نخستین پلتفرم چندرسانه‌ای گورهای جمعی و سربه‌نیست‌شدگان در ایران‎

گزارش مستند کشتار هولناک ۶۷ در اصفهان

گرد فراموشی بر کشتار سراسری زندانیان سیاسی ۶۷ هرگز!

تخریب گورهای قتل عام ۶۷‎

نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم؛ نامه مریم اکبری و گلرخ ایرایی به مناسبت سالگرد اعدام‌های ۶۷