بایگانی

نگاهی به اعتصاب اخیر کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

تریبون کارگری :همزمانی شورش‌های شبانه مردمان خوزستان و اعتصاب کارگران نفت، نوید دوره ی تازه ایست

به بهانه بیانیه حمایتی سندیکای شرکت واحد از اعتصاب گسترده کارگران پیمانی نفت: تنوع درسازمان یابی ک …

کارگران اعتصابی را تنها نگذاریم!

بیانیه دانشجویان در حمایت از اعتصاب کارگران و به مناسبت سالروز هجدهم تیر

اعتصاب کارگران و اعتراضات عمومی: چالش نظام در “میدان” در عصر “پسا انتخابات”، گفت‌وگو با …

ایران روی خط اعتراض و اعتصاب …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش ششم): اعتراضات صنفی معلمان

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش پنجم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش خدمات، …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش چهارم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش سوم): مروری بر مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت …

اعتصاب به مثابه حق، ابزاری برای چانه زنی جمعی

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش دوم): مروری بر مهمترین اعتراضات کارگران معادن در فا …

روز دوم اعتصاب کارگران شرکت صنعتی-معدنی کارکاوان جلیلی مقابل فرمانداری سوادکوه

اعلام همبستگی “جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران” با کارگران اعتصابی

اعتصاب کارگران هفت تپه، بار دیگر پرچم بخش مهمی از مطالبات جنبش کارگری ایران را برافراشته است!

روایتِ کارگران هفت‌تپه که میانه‌ی راه متوقف شدند؛ با سیاست کاری نداریم تنها خواستار بازنگری در خص …

«نقش پررنگ زنان در دستگیری های اخیر حکومت ایران»

«سکوت ملی» اصلاح‌طلبان، «اعتراض مدنی» کارگران

بغضی درگلو؛ زنده باد شوراها

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه می تواند سراسری شود

هزاران کارگر پالایشگاه‌های عسلویه در اعتصاب به سر می‌برند

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در خصوص جلو گیری از اعتراضات کارگران

به مناسبت روز جهانی کارگر «نقش زهرا در اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان»