بایگانی

یک حساب دو دوتا چهارتایی دربارۀ ۵۲ روز اعتصاب کارگران پیمانی نفت

در همبستگی با اعتراضات جوانان و مردم محروم خوزستان

از اعتصابات کارگران پیمانیِ صنایع نفت‌وگاز ایران تا مبارزات جهانی طبقه‌ی کارگر

بیانیه شماره ۱۰ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: رای گیری برای پایان اعتصاب بدون رسیدن …

حمایت بیش از ۱۶۰ نفر از فعالان مدنی از اعتصاب کارگران پیمانی نفت ایران

سندیکای کارگران فلز هانوفر: همبستگی با کارگران اعتصابی در ایران

اعلام همبستگی شبکه بین‌المللی سندیکایی با کارگران اعتصابی نفت و معترضان خوزستان

بیانیه شماره ۹ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: نگذاریم تجربه سال گذشته تکرار شود

بیانیه اعلام حمایت و همبستگی بیش از ۶۰ تن از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با اعتصاب کارگران صنعت نفت …

کارگران اعتصابی را تنها نگذاریم!

آیا جامعه ایران به مرحله انفجار اجتماعی نزدیک شده است؟

اطلاعیه شماره ۲۶ کارکنان رسمی صنعت نفت ایران: منتظر حضورمان در میدان باشید

پشتیبانی شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران از اعتصاب‌های سراسری کارگران

اعتصاب کارگران صنایعِ نفت و پتروشیمی فصلی جدید در مبارزات کارگری ایران!

برنامه ویژه شماره [۱۶۴] – آغاز موج جدید اعتراضات از طریق اعتصابات سراسری – کورش عرفانی