بایگانی

اعتصاب غذا در اعتراض به تعرض وحشیانه زندانیان شرور

هنگامه شهیدی بار دیگر دست به «اعتصاب غذای خشک» زد

رسول حردانی دست به اعتصاب غذای خشک زد

«اعتصاب غذای خشک» احمدرضا جلالی و بی‌پاسخی مسئولان به خواسته‌های او

نگهداری مهدی خزعلی در بند ۳۵۰ زندان اوین/ اعلام اعتصاب غذای خشک

امیر امیرقلی در اعتصاب غذای خشک به سر می برد؛ “در راه آزادی و برابری بر زنجیر هایمان چیزی برای از دس …

سی و پنجمین روز از اعتصاب غذای وحید صیادی‌نصیری؛ خونریزی معده و عدم پاسخ گویی مسئولان

سی و دومین روز از اعتصاب غذا؛ وضعیت وخیم وحید صیادی نصیری و عدم رسیدگی درمانی در قرنطینه بند چهار

نگهداری وحید صیادی‌نصیری در قرنطینه اندرزگاه چهار/ اعلام اعتصاب غذای خشک

انتقال مجدد شهرام پورمنصوری به بیمارستان و بازگشت به زندان

اعتصاب غذای مسعود عرب چوبدار در زندان رجایی شهر

سعید پور حیدر؛ دوختن لب ها و اعلام اعتصاب غذای خشک

سعید حسین زاده دست به اعتصاب غذای خشک زد

اعتصاب غذای خشک پناهندگان در مقابل دفتر سازمان ملل در آنکارا