بایگانی

فراخوان کارگران راه آهن به اعتصاب سراسری

فراخوان جمعی از والدین برای اعتصاب و نفرستادن فرزندان به مدارس و دانشگاه‌ها

“اعتصاب عمومی” حلقهٔ گمشدهء مبارزات کنونیِ مردم ایران

اعتصاب؛ این بار برای زندگی

اعتصاب سراسری کسبه و بازاریان – شنبه و یکشنبه, نهم و دهم آذر, مغازه ها را خواهیم بست

اعتراضات عراق + لبنان + دی ماه 96

ما و مشق دی‌ماه در عراق و لبنان

چرا باید از اعتصاب سراسری کسبه و بازاریان در ایران دفاع کرد؟

ادامه دو هفته اعتصاب کامیون‌داران در بیش از ۳۰۰ شهر با بیش از ۲۳۰ بازداشتی

کارخانه‌ی مجرم سازی

سومین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون

سومین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون‌ و دو راهِ تاکنون نرفته

اعتصاب عمومی رزا لنین تروتسکی

اعتصاب عمومی در آرای لوکزامبورگ، لنین و تروتسکی

اعتصاب عمومی کردستان

هجوم جمهوری اسلامی علیه کردها و ارزیابی از اعتصاب منطقه‌ای کردستان

جنبش داخلی مذاکره خارجی

وحشت از جنبش داخلی؛ تسریع در مذاکرات خارجی

نقد مارکسیستی اعتصاب بازار

بحثی مارکسیستی پیرامون اعتصاب بازار و ارتباطش با مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر

مطالبه اعتصاب رانندگان و کامیون‌ داران - کمیته عمل سازمانده

ویدیوی تحلیلی: مروری بر ۷ مطالبه قابل دفاع در اعتصابِ رانندگان و کامیون‌داران

اعتصاب رانندگان و کامیون داران

ویدیو: تحلیل اعتصاب رانندگان و کامیون‌داران

اعتصاب سراسری کارکنان پیمانی مخابرات در شهرهای مختلف ایران