بایگانی

الگوی اعتصابات کارگری خیزش 1401

ارزیابی از اعتصابات کارگری در ماه دوم خیزش سیاسی ۱۴۰۱

بیانیه اعلام حمایت بخشی از کارکنان رسمی صنعت نفت از اعتراضات سراسری

فراخوان فعالان اجتماعی ساکن ایران به #اعتصاب_سراسری!

اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن

اعتراضات سراسری اردیبهشت 1401

ستاندن نان در خیابان: دورنمای خیزش، اعتصاب، تسلیح (به بهانۀ اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱)

اعتصاب همکاران پروژه‌ای ناورود در پتروپالایش کنگان

فراخوان اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران به اعتصاب سراسری

از سندیکای فلزکارمکانیک تا شورای سازماندهی: کارگران پروژه‌ای‌، در جستجوی نمایندگان واقعی

اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای

کارگران پروژه‌ای نفت چطور موفق به حفظ یک اعتصاب بلندمدت شدند؟

آیا جامعه ایران به مرحله انفجار اجتماعی نزدیک شده است؟

اطلاعیه شماره ۲۶ کارکنان رسمی صنعت نفت ایران: منتظر حضورمان در میدان باشید

بیانیه شماره ۶ شورای سازماندهی اعتراضات: تاکید ما بر اتحاد و همبستگی کارگری است

اعتصاب سراسری، مطالبات سراسری، عزم و اراده سراسری

گفتگو با محسن جوشکار یک کارگر اعتصابی

بازخوانی یک گفتگو با عنوان «چرا  اعتصاب کردیم» / پذیرش دشواری واقعیت ها، گامی به سوی تغییر است!

همبستگی با مزدبگیران بخش صنایع نفت و پتروشیمی در ایران

کارگران نفت

پاسخ ما به پیشنهادات پیمانکاران: پیشنهاد باید کتبی باشد، رسمی باشد، علنی باشد

به دنبال اعتصابات کارگری؛ اخراج ده‌ها کارگر پتروشیمی گچساران

ادامه اعتصاب گسترده در صنعت نفت!

اعتصاب کارگران نفت به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسید!

اعتصاب کارگران نفت به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسید!

بیانیه شماره‌ی ۴ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: تشکیل شورای اسلامی خواست ما نیست

پیام همبستگی همسر جاویدنام علی فتوحی کوهساره با اعتصاب سراسری کارگران

همسر علی فتوحی : اگر چه در آبان با گلوله پاسخ دادند اماصدای حق خاموش شدنی نیست + فیلم

گفت‌وگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه

همبستگی کامیون داران و رانندگان از چهار گوشهء کشور با اعتصاب سراسری کارگران نفت

پیمانکاران راساً برای سرکوب کارگران نفت وارد عمل شدند

زنده‌باد اعتصاب نفتگران!

اهمیت اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت و فراافکنی اپوزیسیون راست

کارکنان رسمی نفت

چرا کارکنان رسمی نفت به اتحاد با غیررسمی‌ها نیاز دارند؟

اعتصاب سراسری کارگران نفت ادامه‌ی قیام آبان است

اعتصاب ادامه دارد