بایگانی

بیانیه دوم فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران

خیز انقلابی کارگران، به گور می‌سپارد تاریک اندیشان

خیزش پیوسته و نقد مداوم

آیا اگر جنبشی ۳/۵ درصد از جمعیت را به خیابان‌ها بکشاند، حتماً پیروز خواهد شد؟

جمهوری اسلامی به حفره سیاه نزدیکتر می‌شود! به یاد قیام آبان ۹۸

کارگران پروژه ای و اعتصابات

بیانیه جمعی از نویسندگان، شاعران و کنشگران مستقل فرهنگی و اعضای کانون نویسندگان ایران در حمایت از …

اطلاعیه مجامع اسلامی ایرانیان در دفاع و حمایت از اعتصابات و مطالبات بر حق کارگران ایران

دستکم ۱۶ تجمع اعتراضی برگزار شد/ تداوم گسترش اعتصابات کارگران صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاهی

قدرت و ضعف اعتصابات اخیر در نفت و پتروشیمی

موج وسیع اعتصابات و اعتراضات در بیم معدنچیان – پرستاران – معلمان و دیگر گروهها کارگران همچنان ادا …

سیاست مبارزاتی در زمانه‌ی پاندمی

سناریویی برای نقش‌های کمرنگ

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

جواب مردم کردستان علیه کشتن کولبران تداوم مبارزه و اعتصابات است

درس های اصلی اعتصاب ایران ترانسفو