بایگانی

ورنر هرتسوگ: اعتصاب را دنبال نمی‌کنم، در آن شرکت می‌کنم

به چه دلیل اعتصاب می‌کنیم؟

جنبش کارگری همچنان به پیش می تازد

شیشه عمر رژیم ونظام حاکم در دست کارگران و محرومان است

گزارشی از کنفرانس «زن، زندگی، آزادی» در دانشگاه کریستیانیا در نروژ

نقش جنبش‌های زنان در دموکراسی‌خواهی در برزیل

حملات شیمیایی به مدارس دخترانه ادامه دارد, یورش تروریستی رژیم را محکوم کنیم

بیانیه پنجم فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران

اعتراضات جاری در ایران

چرا جنبش انقلابی ایران به افول و خاموشی دچار نخواهد شد

شیفت صبح مبارزه، شیفت شب آگاهی: معرفی کتاب اعتصاب مدرسه انقلاب

بیانیه سوم/فراخوان چهارم فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران

همراهی کارگران با اعتراض‌های سراسری ایران؛ گفت‌وگو با پروین محمدی

بیانیه دوم فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران

Iran: Why are we protesting in the streets?

‏فراخوان شماره ۳: فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران

الگوی اعتصابات کارگری خیزش 1401

ارزیابی از اعتصابات کارگری در ماه دوم خیزش سیاسی ۱۴۰۱

اعتصاب کادر درمان از منظر اخلاق حرفه ای، و لزوم آن

آزادی زندانیان سیاسی

اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن

فیلم‌های اعتصاب کارگران پیمانکاری نفت در پروژه‌های مختلف

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی؛ کارفرما مجبور به عقب‌نشینی شد/ بازداشتی‌ها را فراموش نکنید …

برنامه ویژه (۴۱۴) اعتصابات: ضرورت پیشبرد تظاهرات – کورش عرفانی

محمد آشتیانی

اعتصاب غذای زندانی سیاسی محمد آشتیانی در حمایت از معلمین زندانی

گزارش مختصر از کارزار اعتصاب‌های کارگران غیر رسمی نفت

اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در پالایشگاه بهبهان

اعتصاب همکاران پروژه‌ای ناورود در پتروپالایش کنگان

اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری و پروژه‌ای نفت در آستانه روز جهانی کارگر

اعتصاب همکاران پروژه‌ای پیمانی ما در نیروگاه Boo در عسلویه

اعتصاب به پتروکیان هم رسید

مقایسه‌ی دو نوع جنبش خودانگیخته در جامعه‌ی ما