بایگانی

ما هیچکس را «جلوی دوربین» نمی‌بریم و سپیده هم این را نمی‌خواهد!

دو اطلاعیه از کانال مستقل کارگران هفت تپه

بیش از ۸۰۰ نفر: ما خواهان آزادی هر چه سریع‌تر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم

«طرح سوختۀ» کفتاران اسلامی

بیانیه‌ی گروهی از فعالین چپ ایران در حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در خطر جدی آزار و اذیت مجدد؛ فعالان کارگری را آزاد کنید

اجازه ندهیم که عزیزان ما را دوباره شکنجه کنند!

نامه‌ی ۲۱ وکیل دادگستری به رئیس قوه‌ی قضاییه: رسیدگی به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی توسط دادستان شوش …

مسابقه غیرت؟!

چهار سازمان و حزب دموکرات، جمهوریخواه و ملی: «طراحی سوخته» توطئه ای برای ارعاب فعالان جنبش کارگری …

گویا آقای بخشی گفته است: با مادرم خوابیده‌ام!

اعتراض سندیکای شرکت واحد به نمایش “طراحی سوخته”!

نمایش مفتضحانه “طراحی سوخته” و بازداشت وحشیانه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را به شدت محكوم می …

“طراحی سوخته”؛  مُستندِ افتضاح و ورشکستگی نظام اسلامی!

هدف، پیام، مخاطب و کارکردِ موثرِ اعتراف‌های تحمیلی اخیر

بازجویی از همسر سعید امامی؛ جمهوری اسلامی آن‌گونه که هست

چرا عزت ‌الله سحابی از خدا تقاضای مرگ کرد؟

سعید ملک‌پور: « چندین باز زیر کتک بازجویان بی‌هوش شدم »

آرش صادقی تحت فشار برای انجام یک مصاحبه تلویزیونی است