بایگانی

درددل یک کارگر فقیر به‌خاطر گرانی دارو

آخه رهبر مفسدین عالم چرا به فکر مردم خودت نیستی؟! اعتراض یک کارگر به گرانی دارو – ویدئو

چرا در خوزستان «خبرها خوابیده»؟

از سندیکای فلزکارمکانیک تا شورای سازماندهی: کارگران پروژه‌ای‌، در جستجوی نمایندگان واقعی

نمایش تبلیغاتی لغو واگذاری‌ها، بدون ابطال دادنامه ۱۷۹: وقتی قوه قضائیه با مطالبات کارگران سلیقه‌ …

بررسی سازوکار تشکیلاتی خانه کارگر: قسمت دوم از مجموعه گزارش تحلیلی خانه کارگر در جغرافیای سیاسی قد …

خانه کارگر در جغرافیای سیاسی قدرت ایران: بخش اول – بررسی وضعیت فعالیت خانه کارگر از زمان تاسیس ت …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش ششم): اعتراضات صنفی معلمان

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش پنجم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش خدمات، …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش چهارم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش سوم): مروری بر مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت …

اعتصاب به مثابه حق، ابزاری برای چانه زنی جمعی

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش دوم): مروری بر مهمترین اعتراضات کارگران معادن در فا …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش اول): بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۹

چطور طبقه‌ی کارگر می‌­تواند سیاسی شود؟

رسالت اجتماعی جنبش کارگری

استثمار مضاعف بازنشستگاِن پروژه ای-قرارداد موقتی ها

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته: یک میلیون یتیم، زن بی‌سرپرست و بیمار سرطانی در خانواده مستمری‌ب …

“مبارک باد” ترانه‌ای برای کارگران

وقتی صدای بی‌صداها می‌شویم

در نسبت سندیکا و شوراهای مستقل کارگری

“لعنت به زندگی” شعری برای کارگران

سرنوشت «ارج» در انتظار «بیک»؟

اعتراض به مبهم‌بودن منابع مالی طرح تحول سلامت

کارگر معترض معدن زمستان یورت خطاب به حسن روحانی: «شما تا الان کجا بودید آقای رییس‌جمهور؟!»

اعتراض کارگران زامیاد به وضعیت نامناسب دستمزد

خبرها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت