بایگانی

بیانیه – همبستگی سراسری معلمان را گرامی میداریم!

اعتصاب سراسری معلمان

جنبش معلمان و سلاح اعتصاب سراسری: نگاهی به سطح سازماندهی و مسائل تاکتیکی جنبش معلمان

آنچه معلمان معترض آمریکایی می‌توانند از اعتراضات معلمان ایرانی بیاموزند

تلاش و فعالیتهایی اخیرا در میان فعالین معلمان / گفتگوى ایسکرا با نسرین رمضانعلى

معلم زندانی بعد از ۲۰ روز اعتصاب غذا به مرخصی اعزام شد

گزارشات اولیه از اعتراضات سراسری معلمان روز شانزدهم مهر ۱۳۹۴

دستگیری معلمان را قویا محکوم می نماییم !

نقش نهادهای وابسته به دولت در برخورد با معلمان شرکت‌کننده در تجمع روز چهارشنبه

برخورد نیروهای سرکوبگر با تجمع آرام معلمان

ترس و وحشت نظام جمهوری اسلامی از اعتراضات معلمان نشان متزلزل بودن این حکومت فاشیستی است .

مروری بر صدور احکام رتبه‌بندی‌ معلمان،از ابتدای مهرماه ٩۴

علی‌اکبر باغانی، عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران روانه زندان شد

آخرین اخبار مرتبط با اجرای حکم پنج سال حبس دبیرکل سازمان معلمان ایران

پیشتازی مبارزات معلم‌ها و ضرورت پشتیبانی

دستاوردهای ۱۰ اسفند برای معلمان

مصاحبه با یکی از معلمان در مورد اعتراضات اخیر

ولی فقیه صدای تجمعات اعتراضی معلمان را شنید!