بایگانی

برنامه به سوی ایران آباد: تحلیلی بر اعتراضات کارگران و معلمان در روزهای گذشته – کامران مهرپور و …

برنامه به سوی ایران آباد: تحلیلی بر اعتراضات کارگران و معلمان در روزهای گذشته / کامران مهرپور – ن …

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز

‌ادامه تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز + فیلم

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش ششم): اعتراضات صنفی معلمان

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش پنجم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش خدمات، …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش چهارم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش سوم): مروری بر مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش دوم): مروری بر مهمترین اعتراضات کارگران معادن در فا …

راه خروج واحدها از بحران چیست؟ هپکو یک “درد” به هفت زبان

بیانیه جمعی از معلمان عدالتخواه ایران در حمایت از اعتراضات برحق کارگران هفت تپه

قصه پر غصه نیشکر هفت‌تپه/ نمی‌خواهم با خبرنگار بیگانه مصاحبه کنم

کارگران فولاد اهواز با شعار « نه تهدید، نه زندان دیگر اثر ندارد» به اعتراضات خود ادامه دادند

پیام به رفقای کارگر ِ شرکت ملی نفت