بایگانی

چرا ساختار نظام جمهوری اسلامی دیگر مشروعیت ندارد؛ مرتضی اسماعیل پور

بیانیه شبکه همبستگی خطاب به مردم شریف و آزاده ایران و جهان پیرامون اعتراضات سراسری

بیانیه کانون نویسندگان در حمایت از بازداشت‌شدگان: بی درنگ آزادشان کنید

از «فقربه خشم»، از «خشم به خنده»

بیانیه مشترک دو سندیکای مستقل کارگری ایران: با مردم به جان آمده خشونت نکنید!

حمایت صریح  مولوی عبدالحمید از تجمعات اعتراضی مردم

تحلیلی جامعه شناختی بر علل شکل‌گیری تظاهرات اخیر در نزدیک به چهاردهه در جامعه‌ی ایران

اصلاح طلبان در مقام برانداز

ایران؛ اتحاد اصلاح طلبان و اصولگرایان علیه مردم

گفت‌وگو با مهرداد درویش پور: از اعتراضات تمام قد دفاع کنیم

آنچه مردم می‌خواهند، آنچه حکومت می‌تواند برای بازگشت آرامش انجام دهد

بیانیه ۵۹ هنرمند ایرانی در حمایت از اعتراضات سراسری

پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و خیزش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور در حمایت از اعتراضات گسترده مردمی در ایران

در حمایت از خیزش مردمی ایران

صدای حق‌طلبی گروه‌های تحت ستم

نظر فارسی زبانان افغانستان از اعتراض‌های سراسری ایران

درباره اعتراضات سراسری در ایران…….. نیرویی نو سر بر می‌آورد