بایگانی

مهران سماک، شهیدی که با فریاد مرگ بر دیکتاتور بر جا ماند

مهران سماک، شهیدی که با فریاد مرگ بر دیکتاتور بر جا ماند

همایش کلن در ۲۲ آوریل ۲۰۲۳ : در حمایت از منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی در ایرا …

تشخیص سره از ناسره در بزنگاه های سرنوشت ساز

بیانیه درباره شرایط حاکم بر کشور و شکست آموزش و پرورش ایدئولوژیک حکومتی

پیام اسماعیل عبدی، به مناسبت روز جهانی معلم و حوادث ناگوارِ اخیر در کشور

شعارهای اعتراضی مردم سراسر ایران

نگاهی از دریچه روان شناسی اجتماعی به خیزش سراسری و پیش رونده امروز در ایران

«این صدای ماست، صدای اتحاد اقلیت‌ها»

آمستردام در همبستگی با اعتراضات سراسری ایران

نامه لیلا حسین زاده فعال صنفی‌دانشجویی از بند نسوان زندان عادل‌آباد شیراز: به‌نام زن، زندگی و آزا …

انبوهه و امرمشترک در سوگ ِ مهسا

بیانیه اعلام حمایت بخشی از کارکنان رسمی صنعت نفت از اعتراضات سراسری

مصونیت در اعتراضات خیابانی: یک ارزیابی به روز شده

بیانیه جمعی از شهرسازان و معماران مستقل ایران: سلاح هرگز بر قدرت بی‌قدرتان فائق نخواهد آمد

بی خبری از علیرضا مهرآمیز

حکومت اسلامی به پایان نزدیک می‌شود (خود کرده را تدبیر نیست)