بایگانی

قطعنامه تشکل های مستقل کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و مراکز کارگری

خیزش قدرتمند تری از آبان در راه است

یادی از اعتراض بزرگ سی هزار نفره مردم زنجان در ۲۴مرداد سال ۱۳۷۰

یادی از اعتراض بزرگ سی هزار نفره مردم زنجان در ۲۴مرداد سال ۱۳۷۰

نگاهی موشکافانه به دیدار فعالان کارگری هفت تپه با اهالی مجلس اسلامی در پنجاه و دومین روز اعتصاب نیش …

اعدام مصطفی صالحی باید با محکومیت جامعه جهانی روبرو شود

بعد از ۳ سال فاش شد: دفن تعدادی از جوانان معترض اعتراضات دیماه۹۶ در گور جمعی در منجیل

بعد از ۳ سال فاش شد: دفن تعدادی از جوانان معترض اعتراضات دیماه۹۶ در گور جمعی در منجیل

آزادشان کنید

فراخوان گسترده شرکت در توفان توییتری برای آزادی زندانیان سیاسی

صدارت -جنبش تحریم انتخابات فراگیرتر میشود، در ساعات آخر مهلت رای‌گیری، در جنگ روانی رژیم شکست نخور …

علی صدارت

صدارت : شرکت در هر گونه اجتماعات و راهپیمایی‌های رژیم‌فرموده، به مشروعیت یافتن رژیم منجر می‌گردد

صدارت : درس‌های تجربه برای جنبش مردم ایران

صدارت :بررسی امکانات موجود مردم و تبدیل هر مناسبتی به جرقه‌ای برای گذار خشونت‌زدا از ولایت مطلقه ب …

اعتراض دموکراتیک به نظام دیکتاتوری مذهبی

حضور چشم گیر زنان در خیزش تودەای اخیر، نوید بخش انقلاب است!

اعتراضات تاریخ ساز آبان ۹۸ به مثابه طغیان نیروی کار علیه استثمار و استبداد

ما با خود و حاکمیت چند چندیم

تداوم اعتراضات در پرتو خیزش انقلابی آبان

پرچم به دست دانشجویان – “نه رفراندوم! نه اصلاح! / اعتصاب! انقلاب!”

نقشه اعتراضات سراسری ۲۲ دی ۹۸ + شعارها

ضرورت همبستگی با سیل‌زدگان: بلوچستان تو آبه، بازم رژیم تو خوابه!

گوش کنید: سخنرانی برای گروه‌های مهاجم و چماقدار،شورشی بزرگتر از شورش آبان در پیش است

رسوائی پس از رسوائی، نشانه های آشفتگی صفوف دشمن

جایگاه قیام آبان ۹۸ در جنبش سرنگونی!

نامه سرگشاده به نمایندگان دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد

چرا نه خشونت ورزی که خشونت زدایی باید روش مبارزه باشد؟

نگاهی دیگر به آغاز و فرجام جنبش آبان‌ماه از منظر مهندسی اجتماعی

اعتراضات افقی، سرکوب عمودی

بیانیه نسرین ستوده در رابطه با اعتراضات آبان ماه ۹۸

«وندالیسم»؛ نتیجه دخالت اپوزیسیون در اعتراضات مردمی

چرا معترض‌ها در ماهشهر و مناطق دیگر مسیرها را مسدود می‌کنند؟

چرایی شدت سرکوب خیزش آبان و عملکرد اپوزیسیون خارج از کشور