بایگانی

اعتراضات سراسری در ایران

اعتراضات سراسری در ایران از ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۰

شمشیر دولبه “تجزیه طلبی” و توهم دانایی و توانایی رژیم

گزارش آکسیون اعتراضی موفق جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۳۰ جولای ۲۰۲۱ ، در برابر دفتر بزرگترین روزنا …

سخنی با شما! یا چه باید کرد؟

نیروهای سرکوب هم نمی‌توانند حکومت اسلامی را نجات دهند!

گزارش مستقیم از تجمع در مقابل تئاتر شهر

محکومیت های بین المللی همراه با اعتراضات سراسری مردم ایران – قسمت دوم

ایران – محکومیت‌های بین‌المللی همراه با اعتراضات سراسری مردم

اینجا آذربایجان است، صدای ملت‌های تحت ستم را می‌شنوید!

قیام تشنگان آزادی

از مبارزات بر حق و عادلانه مردم عرب الاهواز حمایت کنیم!

بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در دفاع از حقوق طبیعت ایران و شهروندان معترض

پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به ملت ایران بمناسبت خیزش مردم خوزستان 

اعتراضات سراسری + جنبش کارگری

خیزش سراسری نیازمند پیوند با رادیکالیسم کارگری

تحصن کارنامه‌ سبزها در اعتراضات سراسری امروز

تحصن کارنامه‌ سبزها در اعتراضات سراسری امروز + کلیپ

قطعنامه تشکل های مستقل کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و مراکز کارگری

خیزش قدرتمند تری از آبان در راه است

یادی از اعتراض بزرگ سی هزار نفره مردم زنجان در ۲۴مرداد سال ۱۳۷۰

یادی از اعتراض بزرگ سی هزار نفره مردم زنجان در ۲۴مرداد سال ۱۳۷۰

نگاهی موشکافانه به دیدار فعالان کارگری هفت تپه با اهالی مجلس اسلامی در پنجاه و دومین روز اعتصاب نیش …

اعدام مصطفی صالحی باید با محکومیت جامعه جهانی روبرو شود

بعد از ۳ سال فاش شد: دفن تعدادی از جوانان معترض اعتراضات دیماه۹۶ در گور جمعی در منجیل

بعد از ۳ سال فاش شد: دفن تعدادی از جوانان معترض اعتراضات دیماه۹۶ در گور جمعی در منجیل

آزادشان کنید

فراخوان گسترده شرکت در توفان توییتری برای آزادی زندانیان سیاسی

صدارت -جنبش تحریم انتخابات فراگیرتر میشود، در ساعات آخر مهلت رای‌گیری، در جنگ روانی رژیم شکست نخور …

علی صدارت

صدارت : شرکت در هر گونه اجتماعات و راهپیمایی‌های رژیم‌فرموده، به مشروعیت یافتن رژیم منجر می‌گردد

صدارت : درس‌های تجربه برای جنبش مردم ایران

صدارت :بررسی امکانات موجود مردم و تبدیل هر مناسبتی به جرقه‌ای برای گذار خشونت‌زدا از ولایت مطلقه ب …

اعتراض دموکراتیک به نظام دیکتاتوری مذهبی

حضور چشم گیر زنان در خیزش تودەای اخیر، نوید بخش انقلاب است!

اعتراضات تاریخ ساز آبان ۹۸ به مثابه طغیان نیروی کار علیه استثمار و استبداد

ما با خود و حاکمیت چند چندیم