بایگانی

تکلمه‌ای نظری بر سیاست خیابانی

به جای هو کردن «خیابان»، آن را فهم کنید!

اعتراضات، طبقه متوسط ، طبقه کارگر

خیلی‌ها عبرت نگرفتند

آقای خامنه‌ای شما مسئول هستید

رسانه‌های مستقل، مطالبه‌گری و اعتراضات

هیچیم کنون، «همه» گردیم

از بازداشت و شکنجه، از شیوه‌های سرکوب‌گریِ حاکمیت علیه کنش‌گران و مردم معترض بگوییم!

رهبری انقلاب، امر کارگران

میدان‌های مبارزاتی و سناریوهای ممکن در پی اعتراضات اخیر در ایران

دو شعاری که بر تارک جنبشها و مبارزات 39 ساله مردم ایران، علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی تا ابد خواهد درخشید. (بخش اول)

واکاوی اعتراضات مردمی اخیر در ایران – منشأ این اعتراضات چیزی جز درد مشترک نیست

گفتگو با پوریا گل‌شناس، فعال دانشجویی: این خودانگیختگی نمایانگر سرحد «بیگانگی مردم با دولت» است

نامه ۱۵۵ وکیل به آملی لاریجانی: برای رفع نگرانی‌های ناشی از تضییقات سابق می‌خواهیم وکیل بازداشت‌شدگان حوادث اخیر شویم

ماهیت تظاهرات توده‌ای

از بازشناسی «حق اعتراض» به «ساماندهیِ» اعتراضات

چرا آینده اعتراضات از اکنونیت آن مهم‌تر است

چرا نجوای سوریه ای شدن بیشتر از اردوگاه اصلاح طلبان به گوش می رسد؟

مردم، همیشه مردم

غیاب مردمان

“خودکشی” جوانان معترض در زندان یا سازماندهی قتل اگاهانه حکومتی ؟!

واکنش اصغر فرهادی به اعتراضات اخیر: پرسش، تحقیر، خشم

چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی

از امیدها و ناامیدی‌ها

گفتگو با سیمین کاظمی جامعه‌شناس:‌جنبش‌های اجتماعی مساوات طلب نمی‌توانند نسبت به حرکت اعتراضی اخیر بی‌توجه باشند

صداهایی که شنیده نمی‌شود: ریشه‌های اجتماعی اعتراضات اخیر

فرد بازداشت‌شده حق دارد…

ملاحظاتی درباره واکنش های اعتراضی مردم در روزهای اخیر

خروش اعتراضات علیه سیاست‌های نولیبرالی در ایران

درباره اعتراضات سراسری در ایران…….. نیرویی نو سر بر می‌آورد