بایگانی

زنان در مقاومت مدنی چه نقشی دارند؟

اعتراضات جاری در ایران

چرا جنبش انقلابی ایران به افول و خاموشی دچار نخواهد شد

حرکت‌های اعتراضی: به سود یا زیان گذار به دموکراسی؟

صلح حقیان: آخوندیسم چیست؟ و آنالیز تئوریک تا عملی، از برآمدن تا برکناری حکومت آخوندیسمی از ایران

جنگ باطیل: درباره قیاس نابجا تعداد حاضران تظاهرات معترضان و موافقان حکومت آخوندی (ج.ا) و برخی نکات

حاکمیت نظام اهریمنی ج.ا. اکثر مردم ایران را روان‌پریش و بیمار روحی کرده است، احتملا عموم دچار درجات …

ترانه اعتراضی «برای…» چرا پاک شد ؟

چرا برخی در ایران خودکشی می‌کنند اما اعتراض نمی‌کنند؟ – کورش عرفانی

آقا کباب شد! آتش زدن بیلبورد بزرگ خمینی در یزد و تمسخر مردم – ویدئو

آبادان – فراری دادن یگان ویژه توسط جوانان آبادان

خانواده افکاری

شکستن دست وحید افکاری در زندان شیراز و تیراندازی ماموران به سمت خانواده افکاری

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در سال جدید + فیلم

طرح تربیت پرستار توسط وزارت کار؟؟!! کسب درآمد میلیاردی به قیمت سلامت مردم

تجمع اعتراضی کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی تبریز + فیلم

تجمع اعتراضی کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی تبریز + فیلم

تجمع مهندسان ناظر

تجمع اعتراضی مهندسان ناظر ساختمان در تبریز

اعتصاب ۱۸۰۰ تن از پرسنل و کارگران پالایشگاه تندگویان تهران

اعتصاب ۱۸۰۰ تن از پرسنل و کارگران پالایشگاه تندگویان تهران + فیلم

اعتصاب کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر

اعتصاب کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر + فیلم

کارگران کشت و صنعت نیشکر میان آب

اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی کارگران کشت و صنعت نیشکر میان‌آب + فیلم

کارد به استخوانمان رسیده است بازنشستگان مخابرات

کارد به استخوانمان رسیده! تجمع بازنشستگان مخابرات در تهران+فیلم

حمایت نکردنِ هنرمندانِ ایرانی از اعتراضاتِ مردم

حمایت نکردنِ هنرمندانِ ایرانی از اعتراضاتِ مردم

بکتاش آبتین

درگذشت بکتاش آبتین و اعتراض زندانیان سیاسی زندان اوین با شعار مرگ بر خامنه‌ای

تجمع و اتمام حجت کشاورزان فلاورجان اصفهان با جهاد کشاورزی + فیلم

جنبش‌ها می‌پرسند: چگونه می توان «فضا» را تصاحب کرد؟

گزارش؛ از دست رفتن بینایی ۴۰ تن و بازداشت ۳۰۰ تن در اعتراضات اصفهان

تجمع سراسری معلمان کشور

تجمع سراسری فرهنگیان و معلمان: «معلم زندانی آزاد باید گردد»

«ما و دیکتاتور» طرحی از ایمان رضایی

فراری دادن ماموران گارد ویژه توسط مردم اصفهان

فیلم فراری دادن ماموران نیروی ویژه با پرتاب سنگ توسط جوانان در اعتراضات اصفهان

کشاورزان اصفهان

استمرار اعتصاب و اعتراضات کشاورزان اصفهان همراه با راهپیمایی و شعار خوانی اعتراضی – فیلم

رئیسی این آخرین اخطار است! شعار مردم و کشاورزان اصفهان

رئیسی رئیسی این آخرین اخطار است! شعار مردم و کشاورزان اصفهان – فیلم