بایگانی

آتش زدن ماشین ماموران اطلاعات و نوشتن شعار خامنه‌ای گراز بدرد نخور جلوی ساختمان اطلاعات ارومیه ـ و …

چرا دولت‌ها سانسور می‌کنند؟

لوگوی نبض‌ایران

با مبانی جمع‌سپاری و بررسی اعتبار اطلاعات گردآوری شده توسط آن بیشتر آشنا شوید

زباله داده

بازی بازی با داده هم بازی

لوگوی نبض‌ایران

کاربرد مؤثر داده در فعالیت مدنی

داده و مسئولیت‌پذیری

داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی: پیش‌درآمدی بر پایش عملکرد نهادهای حکومتی با استناد به شواهد

زباله داده

زباله داده: دانشتان پیرامون داده را بیازمایید

لوگوی نبض‌ایران

کاربرد مؤثر داده در فعالیت اجتماعی

داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی: پیش‌درآمدی بر پایش عملکرد نهادهای حکومتی با استناد به شواهد

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)..مجموعه ای خواندنی(محمد شوری)

زباله داده

زباله داده – بازی آموزشی درباره داده و اطلاعات

برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی

آیا می‌توان از شر شرکت‌های بزرگ اینترنتی خلاص شد؟

امنیت در دنیای مجازی را جدی بگیرید

بازجوهای امنیتی از کدام بخش‌های جامعه ایران می‌آیند؟

جزییات تازه از بازداشت و زندانهای اخیر در کردستان

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)

چندسال پیش(۴۴)محمدمنتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قسمت دوم)

نامه جمعی از دانش‌آموختگان علامه‌حلی: بهمن دارالشفایی را آزاد کنید

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ تیتر خبر - محمد شوری

چند سال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)، حرفهای تلفنی مردم – محمد شوری

چند سال پیش(ویژه انقلاب57)زن و حجاب

چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)زن و حجاب

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ تیتر خبر - محمد شوری

چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)روحانیت وحکومت اسلامی

چند سال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام درماه

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)عکس امام درماه

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ تیتر خبر - محمد شوری

چند سال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ حرف های روشنفکران – محمد شوری

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ تیتر خبر - محمد شوری

چند سال پیش (ویژه انقلاب ۵۷) – زن و حجاب – محمد شوری

اینترنت چه مقدار از اطلاعات شما را ذخیره می‌کند؟

عوامل سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات سال ۸۸ (لیست دوم)

افشای اسامی و مشخصات عوامل سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات سال ۸۸ (سری اول)

انقلاب رسانه، فضیلت رادیکالیسم در مقابل اعتدال ـ بخش نخست

پروژه Prism بزرگترین توطئه اطلاعاتی در تاریخ آمریکا، اینترنت و کره زمین